fi
Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 10.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Naisten tarve ja tehtävät sodan ajan puolustusvoimissamme. Miten naisten kouluttaminen näihin tehtäviin on meillä järjestettävissä ja miten heidän käyttöönsaamisensa sodan ajan joukkoja perustettaessa (1963 - 1963) 10.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Sissitoiminnan yhteydessä suoritettava tiedustelu, Tikka Olli (1960 - 1960) 10.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Prikaatin ja armeijakunnan ilmatorjunnan kehityssuunta. Organisatoriset ja koulutukselliset näkökohdat, Vainio E (1960 - 1960) 10.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ydintaisteluvälineiden käytön vaikutus pioneeritoimintaan sekä pioneerijoukkojen organisaatioon ja välineistöön Suomen olosuhteissa tarkasteltuna, Vanninen E (1960 - 1960) 10.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Torpedoammunnan virheet ja niiden korjaaminen sekä torpedoammunnan osumistodennäköisyys, Wihtol Erik (1960 - 1960) 10.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Panssarinkaukotorjunnan ratkaisumahdollisuudet omien mahdollisuuksiemme sallimissa puitteissa, Väyrynen P J (1960 - 1960) 10.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Nykyaikaisin teknillisin välinein varustetun vihollisen suorittaman kenttätykistöön kohdistuvan tiedustelun vaikeuttaminen, Aitero (1961 - 1961) 10.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Tiedotustoiminta sodissa 1939-1944, sen päämäärä, keinot ja saavutetut tulokset sekä niistä tehtävät johtopäätökset, Annala E S (1960 - 1960) 10.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Salaamisen ja harhauttamisen suoritusperiaatteet sotatoimissamme nykyaikaisessa sodassa, Hanikka J J (1961 - 1961) 10.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Sotavankien kuulustelun ja sotasaaliin tutkimustiedustelun järjestely sodan ajan puolustusvoimissamme (ehdotus), Hartama O (1963 - 1963) 10.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Tykistön käyttömahdollisuudet ja -tavat asutuskeskuksissa taisteltaessa, Hevonoja E E (1961 - 1961) 10.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Kenttätykistömme käyttö Karjalan kannaksen suurtaisteluissa kesällä v 1944 ja niistä tehtävät johtamista, organisaatiota ja tulenkäyttöä koskevat johtopäätökset, Järvilehto A J (1961 - 1961) 10.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Panssariprikaatin toiminta maahanlaskun torjuntatehtävissä, Laamanen K P I (1961 - 1961) 10.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Mahdollisuudet ja keinot tykistöryhmän puitteissa tapahtuvan teknillisen harjoittelun tehostamiseksi varuskuntaolosuhteissa, Tuominen Keijo (1960 - 1960) 10.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Harvan puolustuksen järjestely ja suoritus nykyaikana viime sotien kokemukset huomioon ottaen, Seppälä H (1960 - 1960) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Prikaatin puolustus maarintaman leveällä kaistalla, Kirjavainen E I (1961 - 1961) 10.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 10.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Soluttautuminen meikäläisenä taistelumenetelmänä, Kaira E R (1961 - 1961) 11.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Pioneerihuollon järjestely ja suoritus sodan aikana koti- ja suurten yhtymien selusta-alueilla huomioon ottaen erityisesti pioneeri- ja rakentajajoukkojen tarpeet sekä konekannan. Rauhanaikaiset valmi (1960 - 1960) 11.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosylioikeuden aktit
   Valtiorikosylioikeuden akti (1918 - 1918) 11.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 11.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosylioikeuden aktit
   Valtiorikosylioikeuden akti (1918 - 1918) 25.10.2005

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosylioikeuden aktit
   Valtiorikosylioikeuden akti (1918 - 1918) 11.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 13.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 13.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 13.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 13.10.2017

Salon tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat
   Ilmoitusasioiden pöytäkirjat
   Ilmoitusasioiden pöytäkirjat (1836 - 1839) 13.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 16.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 16.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 16.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 16.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 16.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 16.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 16.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 16.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 16.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 16.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosylioikeuden aktit
   Valtiorikosylioikeuden akti (1918 - 1918) 16.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosylioikeuden aktit
   Valtiorikosylioikeuden akti (1918 - 1918) 16.11.2005

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 16.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 16.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 16.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 16.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 16.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 16.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 16.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 16.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 16.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 17.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Viestijoukkojen ja siviiliviestiorganisaatioiden osuus, tehtävät ja yhteistoiminta ilmavoimien kanssa ilmavalvonnan ja lentotukikohtien viestiverkkojen aikaansaamisessa ja ylläpitämisessä, Paavilainen (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Rannikolla sijaitsevan suurkohteen (Helsingin) ilmatorjunnan järjestely nykyaikaisin ilmatorjuntavälinein, Rytkönen T (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Maahanlaskusotatoimi huollon kannalta tarkasteltuna, Maunula Y A (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Kenttätykistön ja kranaatinheittimistön tuliportaissa tarvittavien valmistelutöiden vaikutus toimintaan ja organisaatioon nykyaikaisessa sodassa, Merjola T O (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Esikuntien ja johtokeskuksien osuus ilmavoimien johtamisessa organisaatiokysymyksenä tarkasteltuna, Leppänen Matti (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ilmatorjunnan osuus ilmapuolustuksemme asejärjestelmissä, Lehtonen E (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ilmavoimiemme henkilöstön koulutusluokittelu ja sen merkitys henkilösuunnittelulle rauhan ja sodan aikana sovellutusesimerkein valaistuna, Karesma A (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Maanpuolustusta koskevat asenteet ja niistä puolustuslaitoksen kannalta tehtävät johtopäätökset vuonna 1964 tehdyn mielipidetutkimuksen perusteella, Tuominen T (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Teknillisesti pitkälle kehitettyjen ilmatorjunnan asejärjestelmien vaikutus henkilöstön valintoihin ja koulutusmenetelmiin, Suni J (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Suomen osallistuminen Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistoimintoihin erityisesti puolustusvoimiemme kannalta tarkasteltuna, Rautakoura Ukko-Pekka (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Kenttätykistön tiedustelun järjestäminen ja sen liittyminen muuhun tiedusteluun yhtymän alueella (prikaati - armeijakunta) huomioon ottaen uusimman tiedusteluvälineistön mahdollisuudet, Palmén M (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Suorittajat, menetelmät ja materiaalin varastointi sulutettaessa nopeasti ja syvällä alueella valtateitä ja niden suuntaisia panssariuria nykyaikaisen välinein varustetun yhtymän hyökkäyksen pysäyttäm (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Prikaatin siirto armeijan vastuualueella, Kilkki P (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Sotilaallisen toiminnan vaatimat erikoiskartat arvosteltaessa joukkojen liikkuvuus- ja linnoittautumismahdollisuuksia . Erikoiskarttoihin liittyvät sotilasmaantieteelliset selostukset, Kukkonen K (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Selustaesikunnan tehtävät prikaatissa ja armeijakunnassa . Tehtävien asettamat vaatimukset organisaatiolle ja esikuntatyöskentelylle, Volmanen M (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Vihollisen mahdollisuudet tieliikenteemme vaikeuttamiseksi ja tästä johtuvat vaatimukset liikenteen järjestelylle yhtymien vastuualueilla, Vettenranta E (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Viestitoiminnan järjestely rannikon puolustuksessa ottaen huomioon yhteistoiminnan vaatimukset eri puolustushaarojen ja aselajien kesken, Vehmas O (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Paineen leviäminen putken ulkopuolella rekyyli- ja sinkoaseilla, Sihvola Raimo (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ulkomailla saadut kokemukset ilma-alusten käytöstä kenttätykistössä, Jaakkola P (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Hävittäjä- ja rynnäkkökoneiden tulenjohtojärjestelmille asetettavat vaatimukset kulloinkin kyseeseen tulevan aseistuksen ja johtamisjärjestelmän mahdollisuudet huomioon ottaen, Meriö R (1964 - 1964) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Vastamassajärjestelmäisten ja vastakaasujärjestelmäisten rekyylittömien aseiden (sinkojen) teoreettis - empiirinen vertailu, Lötjönen V (1964 - 1964) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Torpedoammunnassa tapahtuvien virheiden erittely koeammuntojen perusteella, maalin käyttäytyminen, yksittäisen laukauksen, suoran ja mutkailevan torpedokentän osumistodennäköisyys sekä (jatk), Leskine (1964 - 1964) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ulkomaisten pioneeriorganisaatioiden ja varustuksen kehitys sekä niistä tehtävät johtopäätökset sodan ajan toimintaa silmällä pitäen, Valo J (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Väestöllisten tekijöiden vaikutuksen huomioon ottaminen maamme puolustuksessa, Tuominen Teemu (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Maastollisten tekijöiden vaikutukset pioneeritoiminnan koneeelliseen suoritukseen ja siitä tehtävät johtopäätökset sodan ajan toimintaa silmällä pitäen, Tiainen A (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Olosuhteisiimme sopivalle ilmatorjuntaohjuskalustolle asetettavat vaatimukset ampumaopilliselta, taktilliselta ja taloudelliselta kannalta tarkasteltuna, Raatikainen V (1963 - 1963) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Kenttätykistömme mittaustiedusteluyksiköiden organisaation ja toimintamenetelmien kehittämismahdollisuudet ottaen huomioon tämän alan uusin kehitys ulkomailla, Mattila L (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Rajavartiojoukkojen perustaminen ja käyttö Suomen sodassa 1941-45, Mattila J (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Valtakuntamme eri osien maastollisten eroavuuksien asettamat vaatimukset maavoimiemme perusyhtymän organisaatiolle, Salonen M (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Hajaryhmityksen tarve nykyaikaisessa sodassa ja hajaryhmitettyjen joukkojen (AK ml) toimintavalmius, Kurenmaa P (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Kenttätykistömme pimeällä tapahtuvan toiminnan kehittäminen huomioon ottaen uusimman pimeätoiminnassa tarvittavan välineistön tarjoamat mahdollisuudet, Kärki R (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Suurvaltojen nykyiset hyökkäysdoktriinit ja niiden soveltuvuus oloissamme, Halonen I (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Nykyisen organisaatiomme ja panssarintorjuna-aseistuksemme tarjoamat mahdollisuudet panssarintorjunnan keskittämiseen alueelle, jolla vihollinen käyttää runsaasti panssarivaunuja, Kolkka E (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Erityislaitteiden tarve maavoimissamme pimeässä ja huonolla näkyvyydellä tapahtuvaa toimintaa varten, Kokkonen T (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Suomen puolustusvoimain vuoden 1944 asekätkentätoiminnan tausta, organisaatio, suunnitelmat ja niiden toteuttaminen sekä toiminnan paljastumiseen johtaneet tekijät, Keskitalo M (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Rauhanliikkeet ja maanpuolustus. Liikkeiden tausta sekä toiminta ja vaikutus maassamme itsenäisyytemme aikana erityisesti puolustusvoimiemme koulutus- ja kasvatustyön kannalta, Kaarnola J (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ydinsodankäynnin viestitoiminta armeijan puitteissa, Palmujoki E (1966 - 1966) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Millaisia kenttäkeskustyyppejä tarvitaan maavoimissa, jotta eriasteisten esikuntien ja johtamispaikkojen puhelinyhteysmahdollisuudet sekä puhelinliikenteen järjestely saataisiin johtamisen (epäsuoran (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Kevyiden joukkojen käytöstä Suomen sodan 1941-45 hyökkäysvaiheissa saadut kokemukset, Envall P (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Esikunnan osuus komentajan päätöstä toteutettaessa. Vertaileva tutkimus esikuntien - erityisesti divisioonien esikuntien - toiminnasta Raatteen (1.-7.1.1940) ja Kannaksen (23.12.1939) hyökkäysoperaati (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ilmatorjunnalle asetettavat vaatimukset suurilmahyökkäyksen torjunnassa Normandian maihinnousuntorjunnan v 1944 antamien kokemusten valossa, Lyly Aarno (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   VII AK:n hyökkäys Kutisman - Prääsän linjalta Petroskoihin v 1941. (Tutkielma voimien suuntaamisesta ja käytöstä hyökättäessä puolustettujen tieurien suunnassa ja niiden välimaastossa), Santalahti T (1965 - 1965) 18.10.2017

Lapuan seurakunnan arkisto
   Kuolleiden ja haudattujen luettelot
   Kuolleet (1722 - 1744) 18.10.2017

Lapuan seurakunnan arkisto
   Vihittyjen luettelot
   Vihityt (1721 - 1744) 18.10.2017

Kirvun seurakunnan arkisto
   Syntyneiden ja kastettujen luettelot
   Syntyneiden ja kastettujen luettelot (1797 - 1840) 13.04.2012

Lapuan seurakunnan arkisto
   Syntyneiden ja kastettujen luettelot
   Syntyneet (1721 - 1744) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Rannikkotykistön ja kenttätykistön tulitoiminnan yhdistäminen ja johtaminen maihinnousutorjunnassa, Rönkkönen T (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Linnoittamisen maastosuunnittelun järjestely ja suoritus meikäläisen keskijohdon yhtymien selustassa, Räisänen S (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Voimassa olevat sotilaalliset liittoutumat, niiden organisaatio ja merkitys, Rekola O (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ruotsinkielisen väestön lukumäärän ja maastamuuton vaikutus ruotsinkielisten joukko-osastojen rauhan ja sodan ajan järjestelyihin, Rannikko E (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Kenttätykistön ja kranaatinheittimistön mittausvälineet ja -menetelmät sekä mittaustoiminnan järjestely ja johtaminen sovellutusesimerkein valaistuna ottaen huomioon ulkomailla tapahtunut viimeaikaine (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Saksalaisten yhtymien selustan ja huollon järjestely ja ryhmitys Lapissa ja Pohjois-Suomessa 1940-1944, Pesonen K (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Nykyaikaisen viestikaluston vaikutus armeijan ja armeijakunnan esikuntien johtamistoimintaan sekä viestijohdon ja -joukkojen organisaatioon, Muttonen J (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Kesällä 1944 rykmentin tai sitä suuremmin voimin suoritetuista vastahuökkäyksistämme saadut kokemukset ja niistä tehtävät johtopäätökset nykyistä koulutustamme silmällä pitäen, Mustonen P (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Taktillisen ydinaseen käyttöä rajoittavat tekijät ja ydinräjähdyksen aiheuttamat haitat käyttäjälle (Suomen olosuhteet), Miss A (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Yhtymien huollon ja tieliikenteen välittömän johtamisen tarpeet sekä niiden toteuttamiseen tarvittavat viestiyhteydet, Markkula Kalevi (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Koneellinen linnoittaminen, työn suunnittelu, järjestely ja linnoitetyypit tukikohdassa ja puolustuskeskuksessa huomioon ottaen taktilliset ja teknilliset näkökohdat, Loikkanen P (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Reservin varaaminen ja käyttöperiaatteet prikaatin ja armeijakunnan puolustuksessa rannikolla, Lohi E (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ohjusten käyttö rannikko- ja saaristotaisteluissa - Tehtävien jako aktiotykistön ja ohjusten kesken, Lahti T (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Sissitoiminnan mahdollisuudet, menetelmät ja välineet saaristoissamme sekä sen vaatimat valmistelut erityisesti merivartiostojen kannalta katsoen, Karvinen J (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Rannikolla ja saaristossa taistelemaan tarkoitetun perusyhtymän kokoonpanolle, varustukselle ja rauhanaikaiselle koulutukselle asetettavat vaatimukset, Keskinen V (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Nykyaikaisin varustein toimivan suurvaltavihollisen panssarivaunujoukkojen käyttöperiaatteet oloissamme ja tästä tehtävät johtopäätökset nykyisen panssarintorjunta-aseistuksemme laadullisesta ja määrä (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Kenttätykistön panosjärjestelmien perusteiden tarkastelu sekä perusteltu esitys panosjärjestelmän määrittämiseksi, Anthoni U (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Taistelukaasujen ja ydinsäteilyaineiden käyttöperiaatteet ja levitysmenetelmät olosuhteissamme sekä käytön taktiikalle ja taisteluainesuojelulle asettamat vaatimukset, Sinerma M (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Sotatoimien operaatioanalyysi, sen tutkimusmenetelmät ja sen olosuhteisiimme soveltuva sodan ajan organisaatio, Silén Åke (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ulkomaisten maavoimien yhtymien toimintamahdollisuudet Suomen olosuhteissa huollon kannalta, Snellman A (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Torsioheilurin soveltuvuus ammuksen hitausmomenttien määrittämiseen ja ammuksen keskeishitausellipsoidin kokeellisen määrittämisen mahdollisuudet, Koivu R (1964 - 1964) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Prikaatin ja ylijohdon kenttätykkikalustolle asetettavat vaatimukset sekä niiden toteuttamismahdollisuudet asetekniikan viimeaikaisen kehityksen kannalta tarkasteltuna, Koskimaa M (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Olosuhteisiimme sopiva aktioilmatorjuntakalusto. Vanhan kaluston käyttö ja suuntaviivat uuden kaluston hankinnoissa ampumaopilliselta, taktilliselta ja taloudelliselta kannalta tarkasteltuna, Mäki P (1963 - 1963) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ilmavalvonnan osuus ja merkitys totaalisessa maanpuolustuksessa. Ilmavalvontaorganisaatiolle, -kalustolle ja toiminnan järjestelylle asetettavat vaatimukset erityisesti tilannetietojen jakelua (sätei (1963 - 1963) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Suomalaisten hyökkäys 23.12.1939 Karjalan kannaksella ja siitä tehtävät johtopäätökset erityisesti koulutuksen suhteen, Vartiainen A (1960 - 1960) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Miinantorjunnan järjestely, johtaminen ja suoritus meripiirin alueella, Bergholm F (1963 - 1963) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Nykyaikaisen maihinnousutaktiikan ja -välineistön käyttömahdollisuudet sillanpään valtaamiseksi (yhdistetyssä operaatiossa) rannikoillamme, Hukari A E (1963 - 1963) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Rauhanaikaisen merivartioinnin suoritusmenetelmät ja kalusto sekä niiden soveltuvuus puolueettomuusvartiointiin ja sodan ajan tehtäviin merivoimissa, Kaisalo J (1963 - 1963) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Rannikkotykistön johtaminen ja siitä seuraavat vaatimukset sodan ajan organisaatiolle ottaen huomioon yhteistoiminta maavoimien muiden aselajien ja merivoimien kanssa, Kallio E K (1963 - 1963) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Merivoimien yhtymän ja taisteluosaston johtaminen, johtamistavat sekä vaadittava organisaatio ja välineistö, Tikka Juha (1963 - 1963) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Sotilaallisten näkökohtien huomioon ottaminen valtion ja valtiojohtoisten yritysten laivanrakennuksessa ja alusten varustamisessa, Kuparinen T (1963 - 1963) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Sukellusveneentorjunnan järjestely, taktiikka ja suoritustekniikka merialueillamme nykyistä ja lähiaikoina hankittavaa kalustoa käyttäen sekä yhteistoiminta muiden puolustushaarojen kanssa, Uosukainen (1963 - 1963) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Marssien ja suurehkojen kuljetusten ilmatorjunta nykyaikaista ilmaylivoimaista vihollista vastaan, tarkasteltuna omien mahdollisuuksiemme puitteissa, Tuominen A (1963 - 1963) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ilmapuolustuksen tietojenkäsittely- ja johtamismenetelmät sekä erityisesti niiden soveltamismahdollisuudet Suomen olosuhteissa, Lukkarinen V (1963 - 1963) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Naamiointivälineet, niiden käyttö, laatu ja tarve sekä menetelmät tarkasteluna siten, että otetaan huomioon erityisesti prikaatin tarve, Lampola K (1964 - 1964) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Käytettävissä olevien paikanmääritystapojen virheet erilaisissa sää- ja valaistusolosuhteissa - Käytännöllis-matemaattinen tarkastelu, Anttinen J (1964 - 1964) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Tykistön sääpalveluvälineet ja sääpalvelun suoritus ulkomailla sekä näistä tehtävät johtopäätökset oman menetelmämme kehittämiseksi, Ylätupa P (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ilmavoimien ja siviili-ilmailun lentotoiminnan keskitetyn lennonvarmennuksen järjestely rauhan ja sodan aikana teknillisine ja organisaatioehdotuksineen, Jokinen P (1965 - 1965) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Maavoimien yhtymien esikuntien ja komentopaikkojen vahvuuksista, sijainnista, viestiyhteysmääristä ja viestiliikenteestä tehtävät johtopäätökset Suomen sodassa 1941-45 saatujen kokemusten perusteella, (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Koulutuksessa käytettävien maavoimien ampumatarvikkeiden tarve huomioon ottaen taloudelliset mahdollisuudet ja niiden edellyttämät koulutukselliset järjestelyt, Sirola Pentti (1967 - 1967) 18.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ilmavalvonnan ja ilmavoimien taistelunjohtojärjestelmän tarvitsemat radioyhteydet, näille asetettavat käyttäjän vaatimukset sekä niiden toteuttamismahdollisuudet nykyaikaisen radiotekniikan keinoin so (1963 - 1963) 19.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 19.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 19.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 19.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 19.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 19.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 19.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 19.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 19.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 19.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 19.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 19.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 19.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 19.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 19.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 19.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 19.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 19.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 20.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 20.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 20.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 20.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 20.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 20.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 20.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 20.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 20.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 20.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 20.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 20.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 20.10.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Tuomittuja koskevat luettelot
   Tuomittuja koskevat luettelot (1918 - 1920) 20.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Nykyaikaisen suurhyökkäyksen torjunnan Suomen ilmavoimille asettamat vaatimukset, Elio K (1967 - 1967) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Kauppameriliikenteemme johtaminen ja suojaaminen alueellisen johtamisjärjestelmän puitteissa, Hirvonen S (1967 - 1967) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Vietnamin sodan maasotatoimien tärkeimmät operatiivis-taktilliset kokemukset, Tenhunen JS (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Moottorikelkat ja niiden käyttömahdollisuudet sodan ajan organisaatioissa, Skogström Leo (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Sissi- ja kaukopartiotoiminta Suomen sodassa 1941-1944, Roiha RT (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Kenttätykistön käytön suunnittelu, valmistelut ja johtaminen sotilasläänissä rauhan ja sodan aikana, Pönkänen T (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Varalentotukikohdat tukeutumisjärjestelmämme osana ja sodan ajan toiminnan niiden järjestelyille ja välineistölle asettamat vaatimukset, Lilja P (1967 - 1967) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ilmavoimiemme maaorganisaation kohteiden puolustuksen järjestely ilmapuolustusalueella, Laine R K (1967 - 1967) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Lentokoneiden ja helikopterien käyttömahdollisuudet merivoimiemme tukemistehtävissä, kyseeseen tulevat toimintamuodot sekä rauhan ajan koulutus ja järjestelyt, Koivisto A O K (1967 - 1967) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Helikoptereiden ja kuljetuskoneiden tarve maavoimien taistelujen tukemisessa sekä toiminnan vaatimat kalustolliset ja organisatoriset ratkaisut, Mukala U (1967 - 1967) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ilmatorjuntaohjusyksikön sisältävän joukkojen ilmatorjuntarykmentin johtaminen, Matomäki A (1967 - 1967) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   IV AK:n puolustusvalmistelut pääasemassa ja vetäytyminen VKT-asemaan vuonna 1944, Usva J K (1967 - 1967) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ilmatorjunnan reserviupseerikoulutus, Takamaa S (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ilmatorjuntajoukkojemme linnoittaminen, Rantanen H (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Sotilas- ja siviiliviranomaisten yhteistoiminta lentotukikohtien ja laskupaikkojen toimintamahdollisuuksien kehittämisessä, Punnonen O (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   YK:n sotilaallinen rauhanturvaamistoiminta ja siitä saadut kokemukset sekä niiden huomioon ottaminen yk-joukkojemme organisaatiossa, varustamisessa ja koulutuksessa, Pitkänen P (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Lentotukikohdassa tapahtuvan toiminnan johtaminen, Hämäläinen A (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Prikaatin puolustus laajalla alueella päämääränä vihollisen taisteluun sitominen ja kuluttaminen, Yli-Ketelä A (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Tukeutuvien alusten suojaaminen sodan aikana erityisesti rauhan ajan valmistelujen kannalta tarkateltuna, Auvinen V (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Homansin interaktioteoria sotilasrikollisuuden selvittäjänä, Heinonen J (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Kriisiajan meriliikenteemme tarve ja suuntautuminen sekä vaatimukset sen suojaamiselle, Kanerva S (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Rannikkotykistön koulutusjärjestelmän kehittäminen, Knuuttila J S (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Hyökkäyksellisen toimintamme mahdollisuudet ja edellytykset avomerellä, Lintula S (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Asutuskeskusten hyväksikäyttö alueellisessa puolustuksessa, Pyötsiä P (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Rauhan ajan merivalvonnan kokonaisjärjestelyn optimointi olosuhteissamme, Salonsaari E A (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Rannikkopuolustusjärjestelmämme aseiden vaikutus merimaaleihin ja siitä saatavat perusteet tulen käytölle, Uski P (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Rekyylittömien panssarintorjunta-aseidemme tulen osuvuuteen vaikuttavat tekijät, niistä tehtävät johtopäätökset ja osuvuuden kehittämismahdollisuudet, Aro K (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Vakinaisen väen ilmatorjuntaupseereiden taktillisen ja teknillisen koulutuksen tavoitteet sekä keskinäinen suhde perus-, jatko- ja korkeakoulutuksessa, Lappi A (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Fennoskandian ilmastrateginen asema, Happonen H (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Panssarijoukkojen käytöstä Suomen sodissa vuosina 1939-1945 saadut kokemukset, Varjonen AJE (1973 - 1973) 23.10.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Suomalais-saksalaiset sotilaalliset neuvottelut syksyllä 1944, Vuolento PMJ (1973 - 1973) 23.10.2017