fi
Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 10.05.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Pålsböle; N:o 4 Brandtsböle, yhteismaiden jako (1912 - 1912) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Pålsböle; N:o 4 Brandtsböle, halkomiskartta ja asiakirjat (1878 - 1878) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Strömsvik; Rälssisäteri, tilan lohkomiskartta ja asiakirjat (1899 - 1899) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Stålsby; Kartta ja jakokirja vesijätöistä (1866 - 1866) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Stålsby; N:o 2 Norrgård, halkomiskartta ja asiakirjat (1907 - 1907) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Stålsby; N:o 1 Vestergård, halkominen, RN:o 1:1-2 (1937 - 1937) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Stålsby; RN:o 4 Torget, kartta ja asiakirja (1957 - 1957) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Svartsmara; Tiluskartta ja selitys (1766 - 1766) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Stålsby; Tiluskartta ja selitys (1758 - 1758) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Svartsmara; Kartta jako- ja pyykkiselityksineen (1839 - 1839) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Svartsmara; Kartta ja jakokirja vesijätöistä (1850 - 1850) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Svartsmara; Yhteismaat, kartta ja selitys (1898 - 1898) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Rågetsböle; Vesirajankäynti, kartta ja asiakirjat (1909 - 1909) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Svartsmara; Tämä ja Åttbölen kylä, vesirajankäynti, kartta ja asiakirjat (1909 - 1909) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Svartsmara; 0,7221 N:o 3 Norrgård, RN:o 3:6-7 halkominen (1917 - 1917) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Svartsmara; N:o 6 Backas halkominen (1914 - 1914) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Svartsmara; N:o 3 Norrgård, kartta ja asiakirjat (1901 - 1901) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Svartsmara; 1/2 N:o 2 Mellangård, kartta ja asiakirjat (1905 - 1905) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Svartsmara; N:o 1 Halkomiskartta ja asiakirjat (1898 - 1898) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Svartsmara; Jakoselitys pelloista ja niityistä (1768 - 1768) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Stålsby; Kartta tiluksista jako- ja pyykkiselityksineen (1839 - 1839) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Strömsvik; Vesirajankäyntikartta ja asiakirjat (1908 - 1908) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Rågetsböle; Tiluskartta selitys (1776 - 1776) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Rågetsböle; Tilusjako pyykkiselityksineen (1839 - 1839) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Pålsböle; 0,7682 N:o 2 Östergård, RN:o 2:-13-14, halkominen (1932 - 1932) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Pättböle; Tiluskartta ja selitys (1747 - 1747) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Pättböle; Kartta ja jakoselitys pelloista ja niityistä sekä pyykkiselitys (1842 - 1844) 10.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Pättböle; Öke-uddenin jako, kartta ja asiakirjat (1910 - 1910) 10.05.2017

Venäläiset rakennuspiirustukset
   Venäläiset rakennuspiirustukset
   [Lappeenranta, 11. suomenmaalaisen tarkk'ampujarykmentin tartuntatautisairaala, pohja, leikkaus, julkisivu][ven.] (0 - 0) 10.05.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 10.05.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Svartsmara; N:ot 1-6 vesijättömaiden jako (1931 - 1931) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Tjudö; 0,9724 N:o 7 Backas, RN:o 7:4-5, halkominen (1934 - 1934) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Tjudö; Yhteismaiden ja vesijättöjen jako (1938 - 1938) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Torrbolstad; N:ot 1-3, kartta osasta tiluksia sekä pöytä- ja jakokirja ja pyykkiselitys isojaonjärjestelystä ja yhteismaiden jaosta (1871 - 1871) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Torrbolstad; Tiluskartta ja selitys (1796 - 1796) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Svartsmara; RN:o 7 Handelsplan, kartta ja asiakirja (1956 - 1956) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Tjudö; Tiluskartta ja selitys (1758 - 1758) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Tjudö; Tiluskartta, pöytäkirja, jakokirja ja pyykkiselitys (1840 - 1840) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Tjudö; Vesijättö, kartta ja jakoselitys (1865 - 1865) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Tjudö; N:o 4 kartta halkomisrajoista ja asiakirjat (1896 - 1896) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Tjudö; N:o 7 Backa, Storängistä rajakartta ja asiakirjat (1906 - 1906) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Tjudö; 1/2 N:o 2 Södergård, halkomiskartta ja asiakirjat (1906 - 1906) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Tärnebolstad; Tiluskartta jako- ja pyykkiselityksineen (1845 - 1845) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Tjudö; Tämä ja Vestanträskin kylä, vesirajankäynti, kartta ja asiakirjat (1909 - 1909) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Tärnebolstad; N:o 1 Norrgård, halkomiskartta ja asiakirjat (1910 - 1910) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Tärnebolstad; 0,9498 N:o 2 Södergård, RN:o 2:5-6, halkominen sekä tilusvaihto Södergårdin tilan RN:o 2:4 ja Norrgårdin tilan RN:o 1:1 välillä (1934 - 1934) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Vestanträsk; Kartta ja selitys tiluksista (1759 - 1759) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Vestanträsk; Kartta ja jakoselitys (1820 - 1820) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Vestanträsk; N:ot 1-4, kartta, jako ja pyykkiselitys Kungsholman ja Byholman jaosta sekä vesijätöistä (1871 - 1871) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Torrbolstad; 0,9375 N:o 2 Norrgård, RN:o 2:8-10, halkominen (1926 - 1926) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Torrbolstad; RN:ot 2:10 ja 3:5 halkomisuusjako 2:20-21 ja 3:14-15 (1953 - 1953) 11.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Tärnebolstad; Tiluskartta ja selitys (1775 - 1775) 11.05.2017

Venäläiset rakennuspiirustukset
   Venäläiset rakennuspiirustukset
   [Lappeenranta, 11. suomenmaalaisen tarkk'ampujarykmentin ratsutiedustelujoukkueen kasarmi, pohja, leikkaus, julkisivu][ven.] (0 - 0) 04.12.2009

Venäläiset rakennuspiirustukset
   Venäläiset rakennuspiirustukset
   [Lappeenranta, ratsutiedustelujoukkueen kasarmi, pohja][ven.] (0 - 0) 11.05.2017

Venäläiset rakennuspiirustukset
   Venäläiset rakennuspiirustukset
   [Lappeenranta, ratsutiedustelujoukkueen kasarmi, pohja, leikkaus, julkisivu][ven.] (0 - 0) 11.05.2017

Venäläiset rakennuspiirustukset
   Venäläiset rakennuspiirustukset
   [Lappeenranta, Leiri, varuskunnan kirkko, pohja, leikkaus, julkisivu, asemakaava][ven.] (0 - 0) 11.05.2017

Uuraisten seurakunnan arkisto
   Pitäjän- ja kirkonkokousten pöytäkirjat
   Pitäjän- ja kirkonkokousten pöytäkirjat (1809 - 1832) 11.05.2017

Uuraisten seurakunnan arkisto
   RIPPILASTEN LUETTELOT
   Rippilasten luettelot (1843 - 1848) 11.05.2017

Uuraisten seurakunnan arkisto
   Pitäjän- ja kirkonkokousten pöytäkirjat
   Pitäjän- ja kirkonkokousten pöytäkirjat (1840 - 1869) 11.05.2017

Uuraisten seurakunnan arkisto
   Seurakunnista saapuneet muuttokirjat
   Seurakunnista saapuneet muuttokirjat (1805 - 1848) 11.05.2017

Uuraisten seurakunnan arkisto
   Kinkeripäiväkirjat
   Kinkeripäiväkirja (1869 - 1876) 12.05.2017

Asutuksen yleisluettelo
   Asutuksen yleisluettelot
   Hämeenkyrö, Viljakkala (1760 - 1779) 12.05.2017

Asutuksen yleisluettelo
   Asutuksen yleisluettelot
   Hattula (1620 - 1639) 12.05.2017

Asutuksen yleisluettelo
   Asutuksen yleisluettelot
   Hattula (1600 - 1619) 12.05.2017

Uuraisten seurakunnan arkisto
   Muut luettelot
   Luettelo vaivaishoitokunnan kokoukseen osallistuneista (1869 - 1869) 12.05.2017

Uuraisten seurakunnan arkisto
   Muut luettelot
   Luettelo vanhan hautausmaan laajennukseen osallistuneista (1872 - 1872) 12.05.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 12.05.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 15.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Finnström
   Vestanträsk; Uusjako (1957 - 1957) 15.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; N:o 1-23, isojaonkartta ja asiakirjat (1875 - 1875) 15.05.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 15.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; Kartta kotitiluksista jakokirjoineen (1803 - 1803) 15.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; Kartta ja jakokirjat tiluksista (1774 - 1774) 15.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; N:o 3 Kartta halkomisrajoista ja asiakirjat (1896 - 1896) 15.05.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 15.05.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1920) 17.05.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 17.05.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 19.05.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 19.05.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 22.05.2017

Johanneksen seurakunnan arkisto
   Pää- ja rippikirjat
   Rippikirjat (1783 - 1792) 29.03.2012

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 23.05.2017

Karjalan kansannousun arkiston kartat (kokoelma)
   Kartat
   11. Kartta Povenitsin kihlakunnasta Aunuksen lääniä. 23.05.2017

Vanhempi kartta- ja piirroskokoelma
   Kartat
   Karjalan kannas, kartta 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Torp; Henrikas N:o, halkomiskartta ja asiakirjat (1911 - 1911) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Torp; Bergabon tilasta RN:o 11, lohkomiskartta ja asiakirjat (muodostettu talojen N:ot 1-9 yhteisistä tiluksista) (1930 - 1930) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Tammela
   Susikas; Tiluskartta ja selitys (1752 - 1752) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Tammela
   Susikas; Isojaonkartta ja jakokirja (1788 - 1788) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; 1/2 N:o 1 Börjes, halkominen, kartta ja asiakirjat (1910 - 1910) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; Vesirajainkäynti, kartta ja asiakirjat (1912 - 1912) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; N:o 12 Westergård, halkominen (1914 - 1914) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Viipurin maalaiskunta
   Ylivesi / Strömsnäs; 0,0834 N:o 1 Koulumäki, RN:o 1:41-42, halkomisesta kartta ja asiakirjat (1904 - 1904) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; RN:o 23:4 Nischens halottu 23:5-7 (1957 - 1957) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; RN:o 5:5 Hudmund halottu 5:6-7 (1959 - 1959) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; RN:o 19:3 Knuts halottu 19:4-5 (1958 - 1958) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Torp; Tiluskartta, jako ja pyykkiselitys isojaosta (1864 - 1864) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Torp; Vesirajainkäynti, kartta ja asiakirjat (1912 - 1912) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; RN:ot 8:9, 8:14 ja 11:2, tilusvaihto (1950 - 1950) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; RN:o 6:10 Labbas halottu 6:11-12 (1954 - 1954) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; RN:ot 1:12 Nurmiback ja 10:16 Viken, halkomisuusjako 1:17-18 ja 10:17-19 (1958 - 1958) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; 0,9904 N:o 11 Stens, RN:o 11:7-8, halkominen (1925 - 1925) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; 0,9811 N:o 22 Mattshans, RN:o 22:4-6, halkominen (1928 - 1928) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; 0,1771 N:o 10 Vesterskog ynnä muut RN:o 10:12-15, halkominen (1931 - 1931) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; 0,9885 N:o 16 Juhans, RN:o 16:2-5, halkominen (1932 - 1932) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; N:o 2 Pellas, RN:o 2:1-2, halkominen (1934 - 1934) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; 0,9942 N:o 13 Simons, RN:o 13:7-11, halkominen (1934 - 1934) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; N:o 7 Kuss, halkominen, RN:o 7:5-6 (1939 - 1939) 23.05.2017

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
   Eckerö
   Storby; RN:o 12:9 Vetergård halottu 12:14-23 (1945 - 1945) 23.05.2017