fi
Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 04.08.2017

Asutuksen yleisluettelo
   Asutuksen yleisluettelot
   Hämeenkyrö, Viljakkala (1720 - 1739) 07.08.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 08.08.2017

Kurkijoen seurakunnan arkisto
   Kuolleiden ja haudattujen luettelot
   Kuolleiden ja haudattujen luettelot (1784 - 1808) 08.08.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 09.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Jalkaväen raskaiden aseiden johtaminen ja sen organisaatiolle asettamat vaatimukset prikaatin puitteissa, Heinrichs L G (1952 - 1952) 10.08.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 10.08.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 11.08.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 11.08.2017

Kulkulaitostoimituskunnan arkisto
   Anomus- ja valitusdiaarit
   Valitusdiaari (1918 - 1918) 15.08.2017

Kauppa- ja teollisuustoimituskunnan arkisto
   Anomusdiaarit
   Anomusdiaari (1918 - 1918) 15.08.2017

Kirkollisasiaintoimituskunnan arkisto
   Anomus- ja valitusdiaarit
   Anomus- ja valitusdiaari (1918 - 1918) 15.08.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 16.08.2017

Huittisten seurakunnan arkisto
   Kuolleiden luettelot
   Kuolleiden luettelot (1723 - 1750) 16.08.2017

Pornaisten seurakunnan arkisto
   Pää- ja rippikirjat
   Rippikirja (1852 - 1861) 16.08.2017

Huittisten seurakunnan arkisto
   Vihittyjen luettelot
   Vihittyjen luettelot (1723 - 1750) 16.08.2017

Huittisten seurakunnan arkisto
   Syntyneiden ja kastettujen luettelot
   Syntyneiden luettelot (1723 - 1750) 16.08.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 16.08.2017


  
    (0 - 0) 16.08.2017

Kauppa- ja teollisuustoimituskunnan arkisto
   Anomusdiaarit
   Anomusdiaari (1918 - 1918) 16.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Kenttälinnoittamistöiden suunnittelu puolustukseen ryhmittyvän jalkaväkipataljoonan ja -prikaatin puitteissa, Hovitie L (1952 - 1952) 16.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Taistelutehon laskemiseen vaikuttaneet tekijät sodan 1941-1944 aikana ja siitä tehtävät johtopäätökset, Junttila P J (1952 - 1952) 16.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Panssarivaunujen käyttö maihinnousun, vesistöhyökkäyksen ja maahanlaskun yhteydessä, Kaakinen O A (1952 - 1952) 16.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Suurvaltojen ja meidän jalkaväkemme määrävahvuuksien vertailu tulivoiman, aseiden laadun sekä joukon liikkuvuuden kannalta; onko olosuhteemme uusissa määrävahvuuksissa asiallisesti otettu huomioon, Ka (1952 - 1952) 16.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Miten nykyisen asevelvollisuuslakimme edellyttämät kertausharjoitukset olisi järjestettävä heikennetyn prikaatin puitteissa huomioon ottaen koulutuksen järjestelyn ja koulutukselle asetettavat vaatimu (1952 - 1952) 16.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Maan kuljetuskapasiteetin keskitetyn käytön toimeenpanomahdollisuudet joukkojen operatiivisen liikkuvuuden lisäämiseksi meillä, Kuismanen K K (1952 - 1952) 16.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Upseeriston koulutuksen tehostamismahdollisuudet eriasteisten sotakoulujen yhteisten johtamistaidon harjoitusten avulla, Kuosa M (1952 - 1952) 16.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Huollon johtaminen prikaatissa ja prikaatiarmeijakunnassa, Kääriäinen O (1952 - 1952) 16.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Nykyaikaisen suurhyökkäyksen torjumisen puolustustaktiikalle asettamat vaatimukset meikäläisissä olosuhteissa, Mattila A E (1952 - 1952) 16.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Joukkojen siirrot Karjalan Kannaksella kesällä 1944; tutkielma strategisen painopisteen siirrosta meikäläisissä olosuhteissa, Metsälampi L E (1952 - 1952) 16.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Haminan kadettikoulun kasvattien osuus Suomen itsenäisyys- ja vapaustaistelun valmistelussa ja suorituksessa sekä itsenäisen Suomen rakennustyössä, Multanen E P (1952 - 1952) 16.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Vihollisen suorittamien koukkausten torjuminen puolustus- ja viivytysoperaatioissa esimerkein valaistuna, Nuotio J A (1952 - 1952) 16.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Valkeasaari - Vammelsuu ja Lotinapelto - Mäkriä 1944; vertaileva taktillinen tutkimus, Orsila P O O (1952 - 1952) 16.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Maamme eri osien sotilaallinen merkitys nykyisin voimassa olevien ja Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten valossa, Pajula J (1952 - 1952) 16.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Panssarivaunujen teknillis-taktillinen tulitoiminta ottaen huomioon erityisesti epäsuoran ammunnan järjestelyssä ilmenevät erikoisuudet, Poroila E (1952 - 1952) 16.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Viime sotiemme tappioiden määrä eri olosuhteissa ja siitä tehtävät johtopäätökset taktiikkamme suhteen, Rane L J (1952 - 1952) 16.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Rajavartiojoukkojen järjestely liikekannallepanossa, Rantanen L (1952 - 1952) 16.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Miten sodanaikainen kirjeenvaihto ja kirjanpito olisi järjestettävä alijohdon kirjallisten esitysten supistamiseksi?, Reinikainen E J (1952 - 1952) 16.08.2017

Kulkulaitostoimituskunnan arkisto
   Anomus- ja valitusdiaarit
   Anomusdiaari (1918 - 1918) 16.08.2017

Maanmittaushallituksen verollepanokartat
   Verollepanokartat Mikkelin, Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääneistä
   No 1 Charta öfver Sikonvara Byss Ägor uti Pjelisjärvi Socken Karelens öfre Härad och Kuopio Lähn Mätt.. (1820 - 1821) 17.08.2017

Kirkollisasiaintoimituskunnan arkisto
   Kirjediaarit
   Kirjediaari (1918 - 1918) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Laivaston toimintamahdollisuuksien parantaminen jäätalvea silmällä pitäen, Wikberg Stig (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Satamiemme suorituskyvyn ja maakuljetusten sekä meriliikennereittien sotilaallisen ja merenkulullisen turvallisuuden vaikutus sodanaikaisiin merikuljetuksiimme, Hyvönen P (1953 - 1953) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Rannikkokaistan eri kohteiden linnoittamistarve, linnoittamisen laatu sekä töiden suoritus ja johto, Jokisalo P Y A (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Teknillisten laitteiden kehittäminen laivastomme yötoimintaa silmällä pitäen, Pauhakari L (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Itämeren alueella vv 1941-45 suoritettujen maihinnoususotatoimien strategiset ja taktilliset opetukset, Pohjanvirta Y E (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Nykyaikaisesti aseistetun ja varustetun merijalkaväen taistelutaktiikan sovellutus Suomen saaristo-olosuhteisiin, Torvinen V J (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ilmatorjuntatykistön toiminta kesällä 1944 Karjalan kannaksella, Villanen A V K (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Valtakunnan hallinnolle, sodan ajan tuotannolle ja liikenteelle elintärkeiden keskustemme luokittelu sotilaslääneittäin tärkeysjärjestyksessä, Sarmanne K B (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ilmatorjuntatykistön osuus selustan suojaamiseen, erityisesti huomioon ottaen mahdollisuudet maahanlaskuntorjuntaan, Rainio P (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Lentojoukkojen hallinnollisten kysymysten järjestely sodan aikana, Nykänen R (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ilmatorjunnan kehitys toisen maailmansodan jälkeen, Musto T (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Valonheittimien nykyinen käyttöarvo ilmatorjunnassa sekä maa- ja merimaalien valaisussa, Lyytinen O (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Ilmassa olevien lentoyksiköiden johtaminen, Alapuro S (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Lentojoukkojen sodan ajan huollon järjestely, Ahokas Y V (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Puolustusvoimien eri aselajien koulutus rannikkotaistelutoimintaan ja sen järjestely rauhan ja sodan aikana, Verno J E (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Sissitoiminta, sen suoritusmahdollisuudet ja järjestely saaristossamme sovellutusesimerkein valaistuna, Vinari M J (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Tykistön taistelujaoitus, tehtävät ja johtosuhteet maihinnousun torjuntataisteluissa esimerkein valaistuna, Herttua E (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Hyökkäysmenetelmät satamiin ja ankkuripaikoille ensi sijassa toisen maailmansodan tapahtumien valossa sekä hyökkäysten mahdollisuudet ja varautuminen niiden torjuntaan meidän olosuhteissamme, Heleniu (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Armeijakunnan puitteissa tapahtuvan maihinnoususotatoimen ensimmäisen portaan kokoonpano, tehtävät ja toiminta, Haapkylä Jorma (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Rannikkotykistön tykistöllinen johtaminen ja siihen tarvittavat viestiyhteydet, Elomaa P (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Jalkaväen fyysillisen kunnon edellytykset, säilyttäminen ja kehittäminen rauhan ja sodan aikana, Vartiainen L I (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Tykistö suurhyökkäyksessä puna-armeijassa ja sen puolustajan tykistölle asettamat vaatimukset, Tuominen T (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Komentajapäätökset ja niiden syntyminen eri taistelutilanteissa sotakokemustemme valossa; näistä tehtävät johtopäätökset rauhan ajan johtajakoulutuksen suhteen, Simonen Reino (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Suomalaisten ja saksalaisten yhteistoiminta Kiestingin suunnan hyökkäys- ja torjuntataisteluissa; vertaileva tutkielma erilaisen organisaation ja koulutuksen aiheuttamista tekijöistä, Siilasvuo P H E (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Raskaan kranaatinheittimistön organisaatio ja käyttöperiaatteet sekä suhde kenttätykistöön, Savunen A P (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Suomen puolustusvoimien kotiuttaminen v 1944, Sarva M K (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Kenttätykistön tutkimustyö rauhan ja sodan aikana, Sarro P O (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Henkilöstötappiomme sodassa 1941-45; eräitten yhtymiemme tappioiden jakaantuminen eri aselajien ja eri koulutushaarojen kesken erilaisissa taistelu- ja maasto-olosuhteissa, Rummukainen A (1952 - 1952) 17.08.2017

Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma
   Sotakorkeakoulun diplomityöt
   Keski- ja alijohdon tiedustelu, Riuttala N A (1952 - 1952) 17.08.2017

Maanmittaushallituksen verollepanokartat
   Verollepanokartat Mikkelin, Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääneistä
   Kelwän Sari Holme hörande till Wuonislax By, belägen uti Pielis Sokn Carelens öfre Härad och Cuopio Län, Författad.. [Osa nimityksestä repeytynyt pois] (1798 - 1799) 18.08.2017

Kulkulaitostoimituskunnan arkisto
   Kirjediaarit
   Kirjediaari (1918 - 1918) 18.08.2017

Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto
   Valtiorikosoikeuksien aktit
   Valtiorikosoikeuksien aktit (1918 - 1918) 18.08.2017