fi


Arkistoyksiköt:
  Geometriisch Affrijttningh Öfwer Efterföljande Hemman Som Ähre Belägne på Cronones Allmenningh Och Ähre Underslagne Kongl. Achedemien i Åbo, medh Des Räntor, Och För General hartans Complecterande.. -1--1 (MHA A 1b 14)  

Digitoidut jaksot:1 2 3