fi


Arkistoyksiköt:
  Geometriisch Affrijtningh Öfwer Lassella Eller Clåsmarck By som För en Rund Tijdh Sedan ähr Uptagen på Cronans Allmänningh Och För Dhee Nyie Bostellen Skull som der in Till Gräntzar Och General Charta -1--1 (MHA A 1b 11)  

Digitoidut jaksot:1 2 3 4