fi


Arkistoyksiköt:
  Geometriisch Affrijttningh Öfwer Carijerfwij Hwijda Belägit på Cronones Stoora Allmenning Emillan Österbåtten Och Öfwersattagundas Neederdeell i Biörneborgz Lähn, för een Rundh Tijdh Seedan.. -1--1 (MHA A 1b 13)  

Digitoidut jaksot:1