fi


Arkistoyksiköt:
  Geometrisk Affrijtning Jempte Annotation och Uthrächning på Anders Bertilssons ägor wid Hångo, utj Österbotns Södra Contract, Lappfierd Sochn och Stooråby, som tillförende warit Nybygge.. -1--1 (MHA E 1 48)  

Digitoidut jaksot:1 2