fi


Arkistoyksiköt:
  Jordansby; Karta öfver åker och äng med beskrifning 1694-1694 (B47:2/1)  

Digitoidut jaksot:1