fi


Arkistoyksiköt:
  Hölklöt; Hölklöt och Seuko: Egobyte bed Kesuböle enstaka rusthåll, instrument öfver egobytet, samt rösebeskrifning öfver råerne emellan Kesuböle och Sillböle 1835-1835 (B46:44/3)  

Digitoidut jaksot:1