fi


Arkistoyksiköt:
  Niemenkylä; Karta öfver egorne med delningsbeskrifning 1773-1773 (B17a:10/1-2)  

Digitoidut jaksot:1 2 3 4