fi


Arkistoyksiköt:
  Luskala; Karta öfver samfälda egor med delnings- och rösebeskrifning 1865-1865 (B17:13/5)  

Digitoidut jaksot:1 2