fi


Arkistoyksiköt:
  Geometrisk afritning och Delination Jempte Calculation Och UthRächning På Skatte Och Crono Bönderna i Reploth Byy i Öster Bottns Södra Contract Och Mustasarij Sohn [Raippaluoto]. (MHA E 1 67)  

Digitoidut jaksot:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10