fi


Arkistoyksiköt:
  1. Geometrisk Affrijtning Jempte Annotation och Uthrächning på Matts Mattssons ägor utj Österbotns Södra Contract och i Lappfierd Sochn och Stooråby och Pöcke, hwilka tillförende warit Nybygge.. (MHA E 1 50)  

Digitoidut jaksot:1 2