fi


Arkistoyksiköt:
  1. Geometrisk Affrijtning Jempte Annotation och utthrächning på Erich Pederssons ägor, wid Halkula, utj Österbotns Södra Contract, i Lapfierd Sochn och Stooråby hwilka tilförende warit Nybygge, men.. (MHA E 1 46)  

Digitoidut jaksot:1