fi


Arkistoyksiköt:
  Geometrisk Affrijtning Jempte Annotation och Utthräckning på Sijbyes ägor till åker och äng, utj Östervottns Södra Contract, och Lappfierd Sochn.. [Siipyy]. (MHA E 1 45)  

Digitoidut jaksot:1 2