fi


Arkistoyksiköt:
  Geometrisk Affattningh Öwer Nyybygget wedh Wose Loma, hwilket Hindrich Markusson besitter, och belägen I Wasas Loma byy och Lago Sochn.. [Vesiluoma] (MHA E 1 11)  

Digitoidut jaksot:1 2