fi


Arkistoyksiköt:
  1. Geometrisk Affrijtning Jempte Annotation och Uthräckning opå Matts Ifwarssons heman och ägor Kienokåski, uti Österbottns Södra Contract, Lapfierd Sochn och i Storåby, hwilken tillförende warit.. (MHA E 1 58)  

Digitoidut jaksot:1 2