fi


Arkistoyksiköt:
  Geometrisk afritning och Delineation Jempte Calculation Och Uth Rächning på Skatte Och Crono Bönderna i Petz Måå Byy i Öster Bottns Södra Contract Och Mustasarj Sohn. (MHA E 1 60)  

Digitoidut jaksot:1 2 3 4 5 6