fi


Arkistoyksiköt:
  Geometrisk Charta öfwer Rågången emellan Cronoborgs och Hitola församlingar uti Carelen, och Kexholms Prowincie belägne efter begiäran uprättat, i anledning af Härads syner,... (MH MH 459/- -)  

Digitoidut jaksot:1