fi


Arkistoyksiköt:
  Gummarbacka; Karta öfver åkrar och ängar med beskrifning 1763-1763 (B12a:25/2)  

Digitoidut jaksot:1 2