fi


Arkistoyksiköt:
  Tvära; Karta öfver vägarne från Tvära by till allmänna landsvägen, med protokoll 1877-1877 (B13a:20/4-5)  

Digitoidut jaksot:1 2