fi


Arkistoyksiköt:
  Prålsbacka; Prålsbacka, Degerby, Domarby, Thorsbacka och Billskog: Karta öfver egorne med beskrifning 1701-1701 (B13a:1/1-3)  

Digitoidut jaksot:1 2 3 4 5