fi


Arkistoyksiköt:
  Charta öfver Yläne Sätesgård med underlydande Hemman och Lägenheter i Åbo och Björneborgs Höfdingedöme, Nedre Satakunda och Masku härader, Pöytis socken och Yläne kapellgäld... (MH MH 18/- -)  

Digitoidut jaksot:1