fi


Arkistoyksiköt:
  Charta öfver Stor Kyro Sokn uti Österbottns höfdingedöme och Korsholms norra fögderi, transporterad... (MH MH 113/- -)  

Digitoidut jaksot:1