fi


Arkistoyksiköt:
  [Uudenkirkon pitäjän Mesterjärven kylän asemapiirros ja tilusrajat, ven.]. (VKKA, I 10 :1- Ia.* 24/- -)  

Digitoidut jaksot:1 2