Digitaaliarkisto Uusimmat digitoidut aineistot Mon, 23 Oct 2017 23:50:01 +0300 http://digi.narc.fi/digi/favicon.ico Digitaaliarkisto http://digi.narc.fi Kansallisarkiston digitaaliarkisto Suomalais-saksalaiset sotilaalliset neuvottelut syksyllä 1944, Vuolento PMJ ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738282.KA Mon, 23 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Suomalais-saksalaiset sotilaalliset neuvottelut syksyllä 1944, Vuolento PMJ Panssarijoukkojen käytöstä Suomen sodissa vuosina 1939-1945 saadut kokemukset, Varjonen AJE ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738280.KA Mon, 23 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Panssarijoukkojen käytöstä Suomen sodissa vuosina 1939-1945 saadut kokemukset, Varjonen AJE Fennoskandian ilmastrateginen asema, Happonen H ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738292.KA Mon, 23 Oct 2017 10:10:04 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Fennoskandian ilmastrateginen asema, Happonen H Vakinaisen väen ilmatorjuntaupseereiden taktillisen ja teknillisen koulutuksen tavoitteet sekä keskinäinen suhde perus-, jatko- ja korkeakoulutuksessa, Lappi A ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738294.KA Mon, 23 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Vakinaisen väen ilmatorjuntaupseereiden taktillisen ja teknillisen koulutuksen tavoitteet sekä keskinäinen suhde perus-, jatko- ja korkeakoulutuksessa, Lappi A Rekyylittömien panssarintorjunta-aseidemme tulen osuvuuteen vaikuttavat tekijät, niistä tehtävät johtopäätökset ja osuvuuden kehittämismahdollisuudet, Aro K ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738299.KA Mon, 23 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Rekyylittömien panssarintorjunta-aseidemme tulen osuvuuteen vaikuttavat tekijät, niistä tehtävät johtopäätökset ja osuvuuden kehittämismahdollisuudet, Aro K Rannikkopuolustusjärjestelmämme aseiden vaikutus merimaaleihin ja siitä saatavat perusteet tulen käytölle, Uski P ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738291.KA Mon, 23 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Rannikkopuolustusjärjestelmämme aseiden vaikutus merimaaleihin ja siitä saatavat perusteet tulen käytölle, Uski P Rauhan ajan merivalvonnan kokonaisjärjestelyn optimointi olosuhteissamme, Salonsaari E A ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738290.KA Mon, 23 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Rauhan ajan merivalvonnan kokonaisjärjestelyn optimointi olosuhteissamme, Salonsaari E A Asutuskeskusten hyväksikäyttö alueellisessa puolustuksessa, Pyötsiä P ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738275.KA Mon, 23 Oct 2017 07:10:04 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Asutuskeskusten hyväksikäyttö alueellisessa puolustuksessa, Pyötsiä P Hyökkäyksellisen toimintamme mahdollisuudet ja edellytykset avomerellä, Lintula S ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738289.KA Mon, 23 Oct 2017 07:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Hyökkäyksellisen toimintamme mahdollisuudet ja edellytykset avomerellä, Lintula S Rannikkotykistön koulutusjärjestelmän kehittäminen, Knuuttila J S ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738287.KA Mon, 23 Oct 2017 07:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Rannikkotykistön koulutusjärjestelmän kehittäminen, Knuuttila J S Kriisiajan meriliikenteemme tarve ja suuntautuminen sekä vaatimukset sen suojaamiselle, Kanerva S ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738286.KA Mon, 23 Oct 2017 07:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Kriisiajan meriliikenteemme tarve ja suuntautuminen sekä vaatimukset sen suojaamiselle, Kanerva S Homansin interaktioteoria sotilasrikollisuuden selvittäjänä, Heinonen J ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738285.KA Mon, 23 Oct 2017 07:10:02 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Homansin interaktioteoria sotilasrikollisuuden selvittäjänä, Heinonen J Tukeutuvien alusten suojaaminen sodan aikana erityisesti rauhan ajan valmistelujen kannalta tarkateltuna, Auvinen V ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738284.KA Mon, 23 Oct 2017 07:10:04 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Tukeutuvien alusten suojaaminen sodan aikana erityisesti rauhan ajan valmistelujen kannalta tarkateltuna, Auvinen V Prikaatin puolustus laajalla alueella päämääränä vihollisen taisteluun sitominen ja kuluttaminen, Yli-Ketelä A ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738283.KA Mon, 23 Oct 2017 07:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Prikaatin puolustus laajalla alueella päämääränä vihollisen taisteluun sitominen ja kuluttaminen, Yli-Ketelä A Lentotukikohdassa tapahtuvan toiminnan johtaminen, Hämäläinen A ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738293.KA Mon, 23 Oct 2017 07:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Lentotukikohdassa tapahtuvan toiminnan johtaminen, Hämäläinen A YK:n sotilaallinen rauhanturvaamistoiminta ja siitä saadut kokemukset sekä niiden huomioon ottaminen yk-joukkojemme organisaatiossa, varustamisessa ja koulutuksessa, Pitkänen P ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738295.KA Mon, 23 Oct 2017 07:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, YK:n sotilaallinen rauhanturvaamistoiminta ja siitä saadut kokemukset sekä niiden huomioon ottaminen yk-joukkojemme organisaatiossa, varustamisessa ja koulutuksessa, Pitkänen P Sotilas- ja siviiliviranomaisten yhteistoiminta lentotukikohtien ja laskupaikkojen toimintamahdollisuuksien kehittämisessä, Punnonen O ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738296.KA Mon, 23 Oct 2017 07:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Sotilas- ja siviiliviranomaisten yhteistoiminta lentotukikohtien ja laskupaikkojen toimintamahdollisuuksien kehittämisessä, Punnonen O Ilmatorjuntajoukkojemme linnoittaminen, Rantanen H ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738297.KA Mon, 23 Oct 2017 07:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Ilmatorjuntajoukkojemme linnoittaminen, Rantanen H Ilmatorjunnan reserviupseerikoulutus, Takamaa S ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738298.KA Mon, 23 Oct 2017 07:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Ilmatorjunnan reserviupseerikoulutus, Takamaa S IV AK:n puolustusvalmistelut pääasemassa ja vetäytyminen VKT-asemaan vuonna 1944, Usva J K ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738156.KA Mon, 23 Oct 2017 04:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, IV AK:n puolustusvalmistelut pääasemassa ja vetäytyminen VKT-asemaan vuonna 1944, Usva J K Ilmatorjuntaohjusyksikön sisältävän joukkojen ilmatorjuntarykmentin johtaminen, Matomäki A ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738163.KA Mon, 23 Oct 2017 04:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Ilmatorjuntaohjusyksikön sisältävän joukkojen ilmatorjuntarykmentin johtaminen, Matomäki A Helikoptereiden ja kuljetuskoneiden tarve maavoimien taistelujen tukemisessa sekä toiminnan vaatimat kalustolliset ja organisatoriset ratkaisut, Mukala U ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738164.KA Mon, 23 Oct 2017 04:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Helikoptereiden ja kuljetuskoneiden tarve maavoimien taistelujen tukemisessa sekä toiminnan vaatimat kalustolliset ja organisatoriset ratkaisut, Mukala U Ilmavoimiemme maaorganisaation kohteiden puolustuksen järjestely ilmapuolustusalueella, Laine R K ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738161.KA Mon, 23 Oct 2017 04:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Ilmavoimiemme maaorganisaation kohteiden puolustuksen järjestely ilmapuolustusalueella, Laine R K Lentokoneiden ja helikopterien käyttömahdollisuudet merivoimiemme tukemistehtävissä, kyseeseen tulevat toimintamuodot sekä rauhan ajan koulutus ja järjestelyt, Koivisto A O K ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738160.KA Mon, 23 Oct 2017 04:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Lentokoneiden ja helikopterien käyttömahdollisuudet merivoimiemme tukemistehtävissä, kyseeseen tulevat toimintamuodot sekä rauhan ajan koulutus ja järjestelyt, Koivisto A O K Varalentotukikohdat tukeutumisjärjestelmämme osana ja sodan ajan toiminnan niiden järjestelyille ja välineistölle asettamat vaatimukset, Lilja P ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738162.KA Mon, 23 Oct 2017 04:10:02 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Varalentotukikohdat tukeutumisjärjestelmämme osana ja sodan ajan toiminnan niiden järjestelyille ja välineistölle asettamat vaatimukset, Lilja P Kenttätykistön käytön suunnittelu, valmistelut ja johtaminen sotilasläänissä rauhan ja sodan aikana, Pönkänen T ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738276.KA Mon, 23 Oct 2017 04:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Kenttätykistön käytön suunnittelu, valmistelut ja johtaminen sotilasläänissä rauhan ja sodan aikana, Pönkänen T Sissi- ja kaukopartiotoiminta Suomen sodassa 1941-1944, Roiha RT ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738277.KA Mon, 23 Oct 2017 04:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Sissi- ja kaukopartiotoiminta Suomen sodassa 1941-1944, Roiha RT Moottorikelkat ja niiden käyttömahdollisuudet sodan ajan organisaatioissa, Skogström Leo ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738278.KA Mon, 23 Oct 2017 04:10:04 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Moottorikelkat ja niiden käyttömahdollisuudet sodan ajan organisaatioissa, Skogström Leo Vietnamin sodan maasotatoimien tärkeimmät operatiivis-taktilliset kokemukset, Tenhunen JS ( 1973 - 1973 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738279.KA Mon, 23 Oct 2017 04:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Vietnamin sodan maasotatoimien tärkeimmät operatiivis-taktilliset kokemukset, Tenhunen JS Kauppameriliikenteemme johtaminen ja suojaaminen alueellisen johtamisjärjestelmän puitteissa, Hirvonen S ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738159.KA Mon, 23 Oct 2017 04:10:05 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Kauppameriliikenteemme johtaminen ja suojaaminen alueellisen johtamisjärjestelmän puitteissa, Hirvonen S Nykyaikaisen suurhyökkäyksen torjunnan Suomen ilmavoimille asettamat vaatimukset, Elio K ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738158.KA Mon, 23 Oct 2017 04:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Nykyaikaisen suurhyökkäyksen torjunnan Suomen ilmavoimille asettamat vaatimukset, Elio K Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983782.KA Fri, 20 Oct 2017 02:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983781.KA Fri, 20 Oct 2017 01:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Valtiorikosoikeuksien aktit ( 1918 - 1918 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=2131332.KA Fri, 20 Oct 2017 01:10:02 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Valtiorikosoikeuksien aktit, Valtiorikosoikeuksien aktit Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983784.KA Fri, 20 Oct 2017 01:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983780.KA Fri, 20 Oct 2017 01:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983716.KA Fri, 20 Oct 2017 01:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983715.KA Fri, 20 Oct 2017 01:10:02 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983711.KA Fri, 20 Oct 2017 01:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983708.KA Fri, 20 Oct 2017 01:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983707.KA Fri, 20 Oct 2017 01:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983532.KA Fri, 20 Oct 2017 01:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983531.KA Fri, 20 Oct 2017 01:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983526.KA Fri, 20 Oct 2017 01:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983525.KA Fri, 20 Oct 2017 01:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Valtiorikosoikeuksien aktit ( 1918 - 1918 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=2131335.KA Thu, 19 Oct 2017 09:10:05 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Valtiorikosoikeuksien aktit, Valtiorikosoikeuksien aktit Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983522.KA Thu, 19 Oct 2017 06:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983523.KA Thu, 19 Oct 2017 06:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983571.KA Thu, 19 Oct 2017 06:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983573.KA Thu, 19 Oct 2017 06:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983512.KA Thu, 19 Oct 2017 06:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983508.KA Thu, 19 Oct 2017 06:10:02 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983500.KA Thu, 19 Oct 2017 06:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983783.KA Thu, 19 Oct 2017 06:10:04 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983785.KA Thu, 19 Oct 2017 06:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983569.KA Thu, 19 Oct 2017 06:10:04 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983541.KA Thu, 19 Oct 2017 06:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983527.KA Thu, 19 Oct 2017 06:10:04 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983570.KA Thu, 19 Oct 2017 04:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983524.KA Thu, 19 Oct 2017 04:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983572.KA Thu, 19 Oct 2017 04:10:02 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983791.KA Thu, 19 Oct 2017 04:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Ilmavalvonnan ja ilmavoimien taistelunjohtojärjestelmän tarvitsemat radioyhteydet, näille asetettavat käyttäjän vaatimukset sekä niiden toteuttamismahdollisuudet nykyaikaisen radiotekniikan keinoin so ( 1963 - 1963 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738082.KA Thu, 19 Oct 2017 11:10:02 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Ilmavalvonnan ja ilmavoimien taistelunjohtojärjestelmän tarvitsemat radioyhteydet, näille asetettavat käyttäjän vaatimukset sekä niiden toteuttamismahdollisuudet nykyaikaisen radiotekniikan keinoin so Koulutuksessa käytettävien maavoimien ampumatarvikkeiden tarve huomioon ottaen taloudelliset mahdollisuudet ja niiden edellyttämät koulutukselliset järjestelyt, Sirola Pentti ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738117.KA Wed, 18 Oct 2017 03:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Koulutuksessa käytettävien maavoimien ampumatarvikkeiden tarve huomioon ottaen taloudelliset mahdollisuudet ja niiden edellyttämät koulutukselliset järjestelyt, Sirola Pentti Maavoimien yhtymien esikuntien ja komentopaikkojen vahvuuksista, sijainnista, viestiyhteysmääristä ja viestiliikenteestä tehtävät johtopäätökset Suomen sodassa 1941-45 saatujen kokemusten perusteella, ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738143.KA Wed, 18 Oct 2017 03:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Maavoimien yhtymien esikuntien ja komentopaikkojen vahvuuksista, sijainnista, viestiyhteysmääristä ja viestiliikenteestä tehtävät johtopäätökset Suomen sodassa 1941-45 saatujen kokemusten perusteella, Ilmavoimien ja siviili-ilmailun lentotoiminnan keskitetyn lennonvarmennuksen järjestely rauhan ja sodan aikana teknillisine ja organisaatioehdotuksineen, Jokinen P ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738125.KA Wed, 18 Oct 2017 03:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Ilmavoimien ja siviili-ilmailun lentotoiminnan keskitetyn lennonvarmennuksen järjestely rauhan ja sodan aikana teknillisine ja organisaatioehdotuksineen, Jokinen P Tykistön sääpalveluvälineet ja sääpalvelun suoritus ulkomailla sekä näistä tehtävät johtopäätökset oman menetelmämme kehittämiseksi, Ylätupa P ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738124.KA Wed, 18 Oct 2017 03:10:02 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Tykistön sääpalveluvälineet ja sääpalvelun suoritus ulkomailla sekä näistä tehtävät johtopäätökset oman menetelmämme kehittämiseksi, Ylätupa P Käytettävissä olevien paikanmääritystapojen virheet erilaisissa sää- ja valaistusolosuhteissa - Käytännöllis-matemaattinen tarkastelu, Anttinen J ( 1964 - 1964 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738087.KA Wed, 18 Oct 2017 03:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Käytettävissä olevien paikanmääritystapojen virheet erilaisissa sää- ja valaistusolosuhteissa - Käytännöllis-matemaattinen tarkastelu, Anttinen J Naamiointivälineet, niiden käyttö, laatu ja tarve sekä menetelmät tarkasteluna siten, että otetaan huomioon erityisesti prikaatin tarve, Lampola K ( 1964 - 1964 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738086.KA Wed, 18 Oct 2017 03:10:02 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Naamiointivälineet, niiden käyttö, laatu ja tarve sekä menetelmät tarkasteluna siten, että otetaan huomioon erityisesti prikaatin tarve, Lampola K Ilmapuolustuksen tietojenkäsittely- ja johtamismenetelmät sekä erityisesti niiden soveltamismahdollisuudet Suomen olosuhteissa, Lukkarinen V ( 1963 - 1963 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738085.KA Wed, 18 Oct 2017 03:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Ilmapuolustuksen tietojenkäsittely- ja johtamismenetelmät sekä erityisesti niiden soveltamismahdollisuudet Suomen olosuhteissa, Lukkarinen V Marssien ja suurehkojen kuljetusten ilmatorjunta nykyaikaista ilmaylivoimaista vihollista vastaan, tarkasteltuna omien mahdollisuuksiemme puitteissa, Tuominen A ( 1963 - 1963 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738084.KA Wed, 18 Oct 2017 03:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Marssien ja suurehkojen kuljetusten ilmatorjunta nykyaikaista ilmaylivoimaista vihollista vastaan, tarkasteltuna omien mahdollisuuksiemme puitteissa, Tuominen A Sukellusveneentorjunnan järjestely, taktiikka ja suoritustekniikka merialueillamme nykyistä ja lähiaikoina hankittavaa kalustoa käyttäen sekä yhteistoiminta muiden puolustushaarojen kanssa, Uosukainen ( 1963 - 1963 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738079.KA Wed, 18 Oct 2017 03:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Sukellusveneentorjunnan järjestely, taktiikka ja suoritustekniikka merialueillamme nykyistä ja lähiaikoina hankittavaa kalustoa käyttäen sekä yhteistoiminta muiden puolustushaarojen kanssa, Uosukainen Sotilaallisten näkökohtien huomioon ottaminen valtion ja valtiojohtoisten yritysten laivanrakennuksessa ja alusten varustamisessa, Kuparinen T ( 1963 - 1963 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738077.KA Wed, 18 Oct 2017 03:10:02 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Sotilaallisten näkökohtien huomioon ottaminen valtion ja valtiojohtoisten yritysten laivanrakennuksessa ja alusten varustamisessa, Kuparinen T Merivoimien yhtymän ja taisteluosaston johtaminen, johtamistavat sekä vaadittava organisaatio ja välineistö, Tikka Juha ( 1963 - 1963 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738078.KA Wed, 18 Oct 2017 03:10:02 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Merivoimien yhtymän ja taisteluosaston johtaminen, johtamistavat sekä vaadittava organisaatio ja välineistö, Tikka Juha Rannikkotykistön johtaminen ja siitä seuraavat vaatimukset sodan ajan organisaatiolle ottaen huomioon yhteistoiminta maavoimien muiden aselajien ja merivoimien kanssa, Kallio E K ( 1963 - 1963 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738076.KA Wed, 18 Oct 2017 03:10:04 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Rannikkotykistön johtaminen ja siitä seuraavat vaatimukset sodan ajan organisaatiolle ottaen huomioon yhteistoiminta maavoimien muiden aselajien ja merivoimien kanssa, Kallio E K Rauhanaikaisen merivartioinnin suoritusmenetelmät ja kalusto sekä niiden soveltuvuus puolueettomuusvartiointiin ja sodan ajan tehtäviin merivoimissa, Kaisalo J ( 1963 - 1963 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738075.KA Wed, 18 Oct 2017 03:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Rauhanaikaisen merivartioinnin suoritusmenetelmät ja kalusto sekä niiden soveltuvuus puolueettomuusvartiointiin ja sodan ajan tehtäviin merivoimissa, Kaisalo J Nykyaikaisen maihinnousutaktiikan ja -välineistön käyttömahdollisuudet sillanpään valtaamiseksi (yhdistetyssä operaatiossa) rannikoillamme, Hukari A E ( 1963 - 1963 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738074.KA Wed, 18 Oct 2017 03:10:04 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Nykyaikaisen maihinnousutaktiikan ja -välineistön käyttömahdollisuudet sillanpään valtaamiseksi (yhdistetyssä operaatiossa) rannikoillamme, Hukari A E Miinantorjunnan järjestely, johtaminen ja suoritus meripiirin alueella, Bergholm F ( 1963 - 1963 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738073.KA Wed, 18 Oct 2017 03:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Miinantorjunnan järjestely, johtaminen ja suoritus meripiirin alueella, Bergholm F Suomalaisten hyökkäys 23.12.1939 Karjalan kannaksella ja siitä tehtävät johtopäätökset erityisesti koulutuksen suhteen, Vartiainen A ( 1960 - 1960 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738014.KA Wed, 18 Oct 2017 03:10:02 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Suomalaisten hyökkäys 23.12.1939 Karjalan kannaksella ja siitä tehtävät johtopäätökset erityisesti koulutuksen suhteen, Vartiainen A Ilmavalvonnan osuus ja merkitys totaalisessa maanpuolustuksessa. Ilmavalvontaorganisaatiolle, -kalustolle ja toiminnan järjestelylle asetettavat vaatimukset erityisesti tilannetietojen jakelua (sätei ( 1963 - 1963 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738080.KA Wed, 18 Oct 2017 02:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Ilmavalvonnan osuus ja merkitys totaalisessa maanpuolustuksessa. Ilmavalvontaorganisaatiolle, -kalustolle ja toiminnan järjestelylle asetettavat vaatimukset erityisesti tilannetietojen jakelua (sätei Olosuhteisiimme sopiva aktioilmatorjuntakalusto. Vanhan kaluston käyttö ja suuntaviivat uuden kaluston hankinnoissa ampumaopilliselta, taktilliselta ja taloudelliselta kannalta tarkasteltuna, Mäki P ( 1963 - 1963 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738081.KA Wed, 18 Oct 2017 02:10:02 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Olosuhteisiimme sopiva aktioilmatorjuntakalusto. Vanhan kaluston käyttö ja suuntaviivat uuden kaluston hankinnoissa ampumaopilliselta, taktilliselta ja taloudelliselta kannalta tarkasteltuna, Mäki P Prikaatin ja ylijohdon kenttätykkikalustolle asetettavat vaatimukset sekä niiden toteuttamismahdollisuudet asetekniikan viimeaikaisen kehityksen kannalta tarkasteltuna, Koskimaa M ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738140.KA Wed, 18 Oct 2017 02:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Prikaatin ja ylijohdon kenttätykkikalustolle asetettavat vaatimukset sekä niiden toteuttamismahdollisuudet asetekniikan viimeaikaisen kehityksen kannalta tarkasteltuna, Koskimaa M Torsioheilurin soveltuvuus ammuksen hitausmomenttien määrittämiseen ja ammuksen keskeishitausellipsoidin kokeellisen määrittämisen mahdollisuudet, Koivu R ( 1964 - 1964 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738088.KA Wed, 18 Oct 2017 02:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Torsioheilurin soveltuvuus ammuksen hitausmomenttien määrittämiseen ja ammuksen keskeishitausellipsoidin kokeellisen määrittämisen mahdollisuudet, Koivu R Ulkomaisten maavoimien yhtymien toimintamahdollisuudet Suomen olosuhteissa huollon kannalta, Snellman A ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738153.KA Wed, 18 Oct 2017 02:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Ulkomaisten maavoimien yhtymien toimintamahdollisuudet Suomen olosuhteissa huollon kannalta, Snellman A Sotatoimien operaatioanalyysi, sen tutkimusmenetelmät ja sen olosuhteisiimme soveltuva sodan ajan organisaatio, Silén Åke ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738092.KA Wed, 18 Oct 2017 02:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Sotatoimien operaatioanalyysi, sen tutkimusmenetelmät ja sen olosuhteisiimme soveltuva sodan ajan organisaatio, Silén Åke Taistelukaasujen ja ydinsäteilyaineiden käyttöperiaatteet ja levitysmenetelmät olosuhteissamme sekä käytön taktiikalle ja taisteluainesuojelulle asettamat vaatimukset, Sinerma M ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738152.KA Wed, 18 Oct 2017 02:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Taistelukaasujen ja ydinsäteilyaineiden käyttöperiaatteet ja levitysmenetelmät olosuhteissamme sekä käytön taktiikalle ja taisteluainesuojelulle asettamat vaatimukset, Sinerma M Kenttätykistön panosjärjestelmien perusteiden tarkastelu sekä perusteltu esitys panosjärjestelmän määrittämiseksi, Anthoni U ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738094.KA Wed, 18 Oct 2017 02:10:02 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Kenttätykistön panosjärjestelmien perusteiden tarkastelu sekä perusteltu esitys panosjärjestelmän määrittämiseksi, Anthoni U Nykyaikaisin varustein toimivan suurvaltavihollisen panssarivaunujoukkojen käyttöperiaatteet oloissamme ja tästä tehtävät johtopäätökset nykyisen panssarintorjunta-aseistuksemme laadullisesta ja määrä ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738093.KA Wed, 18 Oct 2017 02:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Nykyaikaisin varustein toimivan suurvaltavihollisen panssarivaunujoukkojen käyttöperiaatteet oloissamme ja tästä tehtävät johtopäätökset nykyisen panssarintorjunta-aseistuksemme laadullisesta ja määrä Rannikolla ja saaristossa taistelemaan tarkoitetun perusyhtymän kokoonpanolle, varustukselle ja rauhanaikaiselle koulutukselle asetettavat vaatimukset, Keskinen V ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738098.KA Wed, 18 Oct 2017 02:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Rannikolla ja saaristossa taistelemaan tarkoitetun perusyhtymän kokoonpanolle, varustukselle ja rauhanaikaiselle koulutukselle asetettavat vaatimukset, Keskinen V Sissitoiminnan mahdollisuudet, menetelmät ja välineet saaristoissamme sekä sen vaatimat valmistelut erityisesti merivartiostojen kannalta katsoen, Karvinen J ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738097.KA Wed, 18 Oct 2017 02:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Sissitoiminnan mahdollisuudet, menetelmät ja välineet saaristoissamme sekä sen vaatimat valmistelut erityisesti merivartiostojen kannalta katsoen, Karvinen J Ohjusten käyttö rannikko- ja saaristotaisteluissa - Tehtävien jako aktiotykistön ja ohjusten kesken, Lahti T ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738101.KA Wed, 18 Oct 2017 02:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Ohjusten käyttö rannikko- ja saaristotaisteluissa - Tehtävien jako aktiotykistön ja ohjusten kesken, Lahti T Reservin varaaminen ja käyttöperiaatteet prikaatin ja armeijakunnan puolustuksessa rannikolla, Lohi E ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738102.KA Wed, 18 Oct 2017 02:10:02 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Reservin varaaminen ja käyttöperiaatteet prikaatin ja armeijakunnan puolustuksessa rannikolla, Lohi E Yhtymien huollon ja tieliikenteen välittömän johtamisen tarpeet sekä niiden toteuttamiseen tarvittavat viestiyhteydet, Markkula Kalevi ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738104.KA Wed, 18 Oct 2017 02:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Yhtymien huollon ja tieliikenteen välittömän johtamisen tarpeet sekä niiden toteuttamiseen tarvittavat viestiyhteydet, Markkula Kalevi Koneellinen linnoittaminen, työn suunnittelu, järjestely ja linnoitetyypit tukikohdassa ja puolustuskeskuksessa huomioon ottaen taktilliset ja teknilliset näkökohdat, Loikkanen P ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738103.KA Wed, 18 Oct 2017 02:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Koneellinen linnoittaminen, työn suunnittelu, järjestely ja linnoitetyypit tukikohdassa ja puolustuskeskuksessa huomioon ottaen taktilliset ja teknilliset näkökohdat, Loikkanen P Taktillisen ydinaseen käyttöä rajoittavat tekijät ja ydinräjähdyksen aiheuttamat haitat käyttäjälle (Suomen olosuhteet), Miss A ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738105.KA Wed, 18 Oct 2017 02:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Taktillisen ydinaseen käyttöä rajoittavat tekijät ja ydinräjähdyksen aiheuttamat haitat käyttäjälle (Suomen olosuhteet), Miss A Kesällä 1944 rykmentin tai sitä suuremmin voimin suoritetuista vastahuökkäyksistämme saadut kokemukset ja niistä tehtävät johtopäätökset nykyistä koulutustamme silmällä pitäen, Mustonen P ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738106.KA Wed, 18 Oct 2017 02:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Kesällä 1944 rykmentin tai sitä suuremmin voimin suoritetuista vastahuökkäyksistämme saadut kokemukset ja niistä tehtävät johtopäätökset nykyistä koulutustamme silmällä pitäen, Mustonen P Nykyaikaisen viestikaluston vaikutus armeijan ja armeijakunnan esikuntien johtamistoimintaan sekä viestijohdon ja -joukkojen organisaatioon, Muttonen J ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738107.KA Wed, 18 Oct 2017 02:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Nykyaikaisen viestikaluston vaikutus armeijan ja armeijakunnan esikuntien johtamistoimintaan sekä viestijohdon ja -joukkojen organisaatioon, Muttonen J Saksalaisten yhtymien selustan ja huollon järjestely ja ryhmitys Lapissa ja Pohjois-Suomessa 1940-1944, Pesonen K ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738109.KA Wed, 18 Oct 2017 02:10:19 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Saksalaisten yhtymien selustan ja huollon järjestely ja ryhmitys Lapissa ja Pohjois-Suomessa 1940-1944, Pesonen K Kenttätykistön ja kranaatinheittimistön mittausvälineet ja -menetelmät sekä mittaustoiminnan järjestely ja johtaminen sovellutusesimerkein valaistuna ottaen huomioon ulkomailla tapahtunut viimeaikaine ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738110.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Kenttätykistön ja kranaatinheittimistön mittausvälineet ja -menetelmät sekä mittaustoiminnan järjestely ja johtaminen sovellutusesimerkein valaistuna ottaen huomioon ulkomailla tapahtunut viimeaikaine Ruotsinkielisen väestön lukumäärän ja maastamuuton vaikutus ruotsinkielisten joukko-osastojen rauhan ja sodan ajan järjestelyihin, Rannikko E ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738111.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Ruotsinkielisen väestön lukumäärän ja maastamuuton vaikutus ruotsinkielisten joukko-osastojen rauhan ja sodan ajan järjestelyihin, Rannikko E Voimassa olevat sotilaalliset liittoutumat, niiden organisaatio ja merkitys, Rekola O ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738112.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Voimassa olevat sotilaalliset liittoutumat, niiden organisaatio ja merkitys, Rekola O Linnoittamisen maastosuunnittelun järjestely ja suoritus meikäläisen keskijohdon yhtymien selustassa, Räisänen S ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738113.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Linnoittamisen maastosuunnittelun järjestely ja suoritus meikäläisen keskijohdon yhtymien selustassa, Räisänen S Rannikkotykistön ja kenttätykistön tulitoiminnan yhdistäminen ja johtaminen maihinnousutorjunnassa, Rönkkönen T ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738114.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Rannikkotykistön ja kenttätykistön tulitoiminnan yhdistäminen ja johtaminen maihinnousutorjunnassa, Rönkkönen T Syntyneet ( 1721 - 1744 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1635972.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:02 GMT Lapuan seurakunnan arkisto, Syntyneiden ja kastettujen luettelot, Syntyneet Syntyneiden ja kastettujen luettelot ( 1797 - 1840 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=714581.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:02 GMT Kirvun seurakunnan arkisto, Syntyneiden ja kastettujen luettelot, Syntyneiden ja kastettujen luettelot Vihityt ( 1721 - 1744 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1636282.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:03 GMT Lapuan seurakunnan arkisto, Vihittyjen luettelot, Vihityt Kuolleet ( 1722 - 1744 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1636322.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:03 GMT Lapuan seurakunnan arkisto, Kuolleiden ja haudattujen luettelot, Kuolleet VII AK:n hyökkäys Kutisman - Prääsän linjalta Petroskoihin v 1941. (Tutkielma voimien suuntaamisesta ja käytöstä hyökättäessä puolustettujen tieurien suunnassa ja niiden välimaastossa), Santalahti T ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738115.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, VII AK:n hyökkäys Kutisman - Prääsän linjalta Petroskoihin v 1941. (Tutkielma voimien suuntaamisesta ja käytöstä hyökättäessä puolustettujen tieurien suunnassa ja niiden välimaastossa), Santalahti T Ilmatorjunnalle asetettavat vaatimukset suurilmahyökkäyksen torjunnassa Normandian maihinnousuntorjunnan v 1944 antamien kokemusten valossa, Lyly Aarno ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738129.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Ilmatorjunnalle asetettavat vaatimukset suurilmahyökkäyksen torjunnassa Normandian maihinnousuntorjunnan v 1944 antamien kokemusten valossa, Lyly Aarno Esikunnan osuus komentajan päätöstä toteutettaessa. Vertaileva tutkimus esikuntien - erityisesti divisioonien esikuntien - toiminnasta Raatteen (1.-7.1.1940) ja Kannaksen (23.12.1939) hyökkäysoperaati ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738135.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Esikunnan osuus komentajan päätöstä toteutettaessa. Vertaileva tutkimus esikuntien - erityisesti divisioonien esikuntien - toiminnasta Raatteen (1.-7.1.1940) ja Kannaksen (23.12.1939) hyökkäysoperaati Kevyiden joukkojen käytöstä Suomen sodan 1941-45 hyökkäysvaiheissa saadut kokemukset, Envall P ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738134.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:02 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Kevyiden joukkojen käytöstä Suomen sodan 1941-45 hyökkäysvaiheissa saadut kokemukset, Envall P Millaisia kenttäkeskustyyppejä tarvitaan maavoimissa, jotta eriasteisten esikuntien ja johtamispaikkojen puhelinyhteysmahdollisuudet sekä puhelinliikenteen järjestely saataisiin johtamisen (epäsuoran ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738133.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:04 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Millaisia kenttäkeskustyyppejä tarvitaan maavoimissa, jotta eriasteisten esikuntien ja johtamispaikkojen puhelinyhteysmahdollisuudet sekä puhelinliikenteen järjestely saataisiin johtamisen (epäsuoran Ydinsodankäynnin viestitoiminta armeijan puitteissa, Palmujoki E ( 1966 - 1966 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738132.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Ydinsodankäynnin viestitoiminta armeijan puitteissa, Palmujoki E Rauhanliikkeet ja maanpuolustus. Liikkeiden tausta sekä toiminta ja vaikutus maassamme itsenäisyytemme aikana erityisesti puolustusvoimiemme koulutus- ja kasvatustyön kannalta, Kaarnola J ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738136.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Rauhanliikkeet ja maanpuolustus. Liikkeiden tausta sekä toiminta ja vaikutus maassamme itsenäisyytemme aikana erityisesti puolustusvoimiemme koulutus- ja kasvatustyön kannalta, Kaarnola J Suomen puolustusvoimain vuoden 1944 asekätkentätoiminnan tausta, organisaatio, suunnitelmat ja niiden toteuttaminen sekä toiminnan paljastumiseen johtaneet tekijät, Keskitalo M ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738137.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Suomen puolustusvoimain vuoden 1944 asekätkentätoiminnan tausta, organisaatio, suunnitelmat ja niiden toteuttaminen sekä toiminnan paljastumiseen johtaneet tekijät, Keskitalo M Erityislaitteiden tarve maavoimissamme pimeässä ja huonolla näkyvyydellä tapahtuvaa toimintaa varten, Kokkonen T ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738138.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:04 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Erityislaitteiden tarve maavoimissamme pimeässä ja huonolla näkyvyydellä tapahtuvaa toimintaa varten, Kokkonen T Nykyisen organisaatiomme ja panssarintorjuna-aseistuksemme tarjoamat mahdollisuudet panssarintorjunnan keskittämiseen alueelle, jolla vihollinen käyttää runsaasti panssarivaunuja, Kolkka E ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738139.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Nykyisen organisaatiomme ja panssarintorjuna-aseistuksemme tarjoamat mahdollisuudet panssarintorjunnan keskittämiseen alueelle, jolla vihollinen käyttää runsaasti panssarivaunuja, Kolkka E Suurvaltojen nykyiset hyökkäysdoktriinit ja niiden soveltuvuus oloissamme, Halonen I ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738095.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:04 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Suurvaltojen nykyiset hyökkäysdoktriinit ja niiden soveltuvuus oloissamme, Halonen I Kenttätykistömme pimeällä tapahtuvan toiminnan kehittäminen huomioon ottaen uusimman pimeätoiminnassa tarvittavan välineistön tarjoamat mahdollisuudet, Kärki R ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738142.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:04 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Kenttätykistömme pimeällä tapahtuvan toiminnan kehittäminen huomioon ottaen uusimman pimeätoiminnassa tarvittavan välineistön tarjoamat mahdollisuudet, Kärki R Hajaryhmityksen tarve nykyaikaisessa sodassa ja hajaryhmitettyjen joukkojen (AK ml) toimintavalmius, Kurenmaa P ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738141.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Hajaryhmityksen tarve nykyaikaisessa sodassa ja hajaryhmitettyjen joukkojen (AK ml) toimintavalmius, Kurenmaa P Valtakuntamme eri osien maastollisten eroavuuksien asettamat vaatimukset maavoimiemme perusyhtymän organisaatiolle, Salonen M ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738151.KA Wed, 18 Oct 2017 01:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Valtakuntamme eri osien maastollisten eroavuuksien asettamat vaatimukset maavoimiemme perusyhtymän organisaatiolle, Salonen M Rajavartiojoukkojen perustaminen ja käyttö Suomen sodassa 1941-45, Mattila J ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738144.KA Wed, 18 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Rajavartiojoukkojen perustaminen ja käyttö Suomen sodassa 1941-45, Mattila J Kenttätykistömme mittaustiedusteluyksiköiden organisaation ja toimintamenetelmien kehittämismahdollisuudet ottaen huomioon tämän alan uusin kehitys ulkomailla, Mattila L ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738145.KA Wed, 18 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Kenttätykistömme mittaustiedusteluyksiköiden organisaation ja toimintamenetelmien kehittämismahdollisuudet ottaen huomioon tämän alan uusin kehitys ulkomailla, Mattila L Olosuhteisiimme sopivalle ilmatorjuntaohjuskalustolle asetettavat vaatimukset ampumaopilliselta, taktilliselta ja taloudelliselta kannalta tarkasteltuna, Raatikainen V ( 1963 - 1963 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738083.KA Wed, 18 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Olosuhteisiimme sopivalle ilmatorjuntaohjuskalustolle asetettavat vaatimukset ampumaopilliselta, taktilliselta ja taloudelliselta kannalta tarkasteltuna, Raatikainen V Maastollisten tekijöiden vaikutukset pioneeritoiminnan koneeelliseen suoritukseen ja siitä tehtävät johtopäätökset sodan ajan toimintaa silmällä pitäen, Tiainen A ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738118.KA Wed, 18 Oct 2017 10:10:02 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Maastollisten tekijöiden vaikutukset pioneeritoiminnan koneeelliseen suoritukseen ja siitä tehtävät johtopäätökset sodan ajan toimintaa silmällä pitäen, Tiainen A Väestöllisten tekijöiden vaikutuksen huomioon ottaminen maamme puolustuksessa, Tuominen Teemu ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738119.KA Wed, 18 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Väestöllisten tekijöiden vaikutuksen huomioon ottaminen maamme puolustuksessa, Tuominen Teemu Ulkomaisten pioneeriorganisaatioiden ja varustuksen kehitys sekä niistä tehtävät johtopäätökset sodan ajan toimintaa silmällä pitäen, Valo J ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738120.KA Wed, 18 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Ulkomaisten pioneeriorganisaatioiden ja varustuksen kehitys sekä niistä tehtävät johtopäätökset sodan ajan toimintaa silmällä pitäen, Valo J Torpedoammunnassa tapahtuvien virheiden erittely koeammuntojen perusteella, maalin käyttäytyminen, yksittäisen laukauksen, suoran ja mutkailevan torpedokentän osumistodennäköisyys sekä (jatk), Leskine ( 1964 - 1964 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738089.KA Wed, 18 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Torpedoammunnassa tapahtuvien virheiden erittely koeammuntojen perusteella, maalin käyttäytyminen, yksittäisen laukauksen, suoran ja mutkailevan torpedokentän osumistodennäköisyys sekä (jatk), Leskine Vastamassajärjestelmäisten ja vastakaasujärjestelmäisten rekyylittömien aseiden (sinkojen) teoreettis - empiirinen vertailu, Lötjönen V ( 1964 - 1964 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738090.KA Wed, 18 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Vastamassajärjestelmäisten ja vastakaasujärjestelmäisten rekyylittömien aseiden (sinkojen) teoreettis - empiirinen vertailu, Lötjönen V Hävittäjä- ja rynnäkkökoneiden tulenjohtojärjestelmille asetettavat vaatimukset kulloinkin kyseeseen tulevan aseistuksen ja johtamisjärjestelmän mahdollisuudet huomioon ottaen, Meriö R ( 1964 - 1964 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738091.KA Wed, 18 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Hävittäjä- ja rynnäkkökoneiden tulenjohtojärjestelmille asetettavat vaatimukset kulloinkin kyseeseen tulevan aseistuksen ja johtamisjärjestelmän mahdollisuudet huomioon ottaen, Meriö R Ulkomailla saadut kokemukset ilma-alusten käytöstä kenttätykistössä, Jaakkola P ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738096.KA Wed, 18 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Ulkomailla saadut kokemukset ilma-alusten käytöstä kenttätykistössä, Jaakkola P Paineen leviäminen putken ulkopuolella rekyyli- ja sinkoaseilla, Sihvola Raimo ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738116.KA Wed, 18 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Paineen leviäminen putken ulkopuolella rekyyli- ja sinkoaseilla, Sihvola Raimo Viestitoiminnan järjestely rannikon puolustuksessa ottaen huomioon yhteistoiminnan vaatimukset eri puolustushaarojen ja aselajien kesken, Vehmas O ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738121.KA Wed, 18 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Viestitoiminnan järjestely rannikon puolustuksessa ottaen huomioon yhteistoiminnan vaatimukset eri puolustushaarojen ja aselajien kesken, Vehmas O Vihollisen mahdollisuudet tieliikenteemme vaikeuttamiseksi ja tästä johtuvat vaatimukset liikenteen järjestelylle yhtymien vastuualueilla, Vettenranta E ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738122.KA Wed, 18 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Vihollisen mahdollisuudet tieliikenteemme vaikeuttamiseksi ja tästä johtuvat vaatimukset liikenteen järjestelylle yhtymien vastuualueilla, Vettenranta E Selustaesikunnan tehtävät prikaatissa ja armeijakunnassa . Tehtävien asettamat vaatimukset organisaatiolle ja esikuntatyöskentelylle, Volmanen M ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738123.KA Wed, 18 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Selustaesikunnan tehtävät prikaatissa ja armeijakunnassa . Tehtävien asettamat vaatimukset organisaatiolle ja esikuntatyöskentelylle, Volmanen M Sotilaallisen toiminnan vaatimat erikoiskartat arvosteltaessa joukkojen liikkuvuus- ja linnoittautumismahdollisuuksia . Erikoiskarttoihin liittyvät sotilasmaantieteelliset selostukset, Kukkonen K ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738100.KA Wed, 18 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Sotilaallisen toiminnan vaatimat erikoiskartat arvosteltaessa joukkojen liikkuvuus- ja linnoittautumismahdollisuuksia . Erikoiskarttoihin liittyvät sotilasmaantieteelliset selostukset, Kukkonen K Prikaatin siirto armeijan vastuualueella, Kilkki P ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738099.KA Wed, 18 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Prikaatin siirto armeijan vastuualueella, Kilkki P Suorittajat, menetelmät ja materiaalin varastointi sulutettaessa nopeasti ja syvällä alueella valtateitä ja niden suuntaisia panssariuria nykyaikaisen välinein varustetun yhtymän hyökkäyksen pysäyttäm ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738149.KA Wed, 18 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Suorittajat, menetelmät ja materiaalin varastointi sulutettaessa nopeasti ja syvällä alueella valtateitä ja niden suuntaisia panssariuria nykyaikaisen välinein varustetun yhtymän hyökkäyksen pysäyttäm Kenttätykistön tiedustelun järjestäminen ja sen liittyminen muuhun tiedusteluun yhtymän alueella (prikaati - armeijakunta) huomioon ottaen uusimman tiedusteluvälineistön mahdollisuudet, Palmén M ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738148.KA Wed, 18 Oct 2017 10:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Kenttätykistön tiedustelun järjestäminen ja sen liittyminen muuhun tiedusteluun yhtymän alueella (prikaati - armeijakunta) huomioon ottaen uusimman tiedusteluvälineistön mahdollisuudet, Palmén M Suomen osallistuminen Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistoimintoihin erityisesti puolustusvoimiemme kannalta tarkasteltuna, Rautakoura Ukko-Pekka ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738150.KA Wed, 18 Oct 2017 09:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Suomen osallistuminen Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistoimintoihin erityisesti puolustusvoimiemme kannalta tarkasteltuna, Rautakoura Ukko-Pekka Teknillisesti pitkälle kehitettyjen ilmatorjunnan asejärjestelmien vaikutus henkilöstön valintoihin ja koulutusmenetelmiin, Suni J ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738154.KA Wed, 18 Oct 2017 09:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Teknillisesti pitkälle kehitettyjen ilmatorjunnan asejärjestelmien vaikutus henkilöstön valintoihin ja koulutusmenetelmiin, Suni J Maanpuolustusta koskevat asenteet ja niistä puolustuslaitoksen kannalta tehtävät johtopäätökset vuonna 1964 tehdyn mielipidetutkimuksen perusteella, Tuominen T ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738155.KA Wed, 18 Oct 2017 09:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Maanpuolustusta koskevat asenteet ja niistä puolustuslaitoksen kannalta tehtävät johtopäätökset vuonna 1964 tehdyn mielipidetutkimuksen perusteella, Tuominen T Ilmavoimiemme henkilöstön koulutusluokittelu ja sen merkitys henkilösuunnittelulle rauhan ja sodan aikana sovellutusesimerkein valaistuna, Karesma A ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738126.KA Wed, 18 Oct 2017 09:10:04 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Ilmavoimiemme henkilöstön koulutusluokittelu ja sen merkitys henkilösuunnittelulle rauhan ja sodan aikana sovellutusesimerkein valaistuna, Karesma A Ilmatorjunnan osuus ilmapuolustuksemme asejärjestelmissä, Lehtonen E ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738127.KA Wed, 18 Oct 2017 09:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Ilmatorjunnan osuus ilmapuolustuksemme asejärjestelmissä, Lehtonen E Esikuntien ja johtokeskuksien osuus ilmavoimien johtamisessa organisaatiokysymyksenä tarkasteltuna, Leppänen Matti ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738128.KA Wed, 18 Oct 2017 09:10:02 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Esikuntien ja johtokeskuksien osuus ilmavoimien johtamisessa organisaatiokysymyksenä tarkasteltuna, Leppänen Matti Kenttätykistön ja kranaatinheittimistön tuliportaissa tarvittavien valmistelutöiden vaikutus toimintaan ja organisaatioon nykyaikaisessa sodassa, Merjola T O ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738147.KA Wed, 18 Oct 2017 09:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Kenttätykistön ja kranaatinheittimistön tuliportaissa tarvittavien valmistelutöiden vaikutus toimintaan ja organisaatioon nykyaikaisessa sodassa, Merjola T O Maahanlaskusotatoimi huollon kannalta tarkasteltuna, Maunula Y A ( 1967 - 1967 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738146.KA Wed, 18 Oct 2017 09:10:03 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Maahanlaskusotatoimi huollon kannalta tarkasteltuna, Maunula Y A Rannikolla sijaitsevan suurkohteen (Helsingin) ilmatorjunnan järjestely nykyaikaisin ilmatorjuntavälinein, Rytkönen T ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738131.KA Wed, 18 Oct 2017 09:10:04 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Rannikolla sijaitsevan suurkohteen (Helsingin) ilmatorjunnan järjestely nykyaikaisin ilmatorjuntavälinein, Rytkönen T Viestijoukkojen ja siviiliviestiorganisaatioiden osuus, tehtävät ja yhteistoiminta ilmavoimien kanssa ilmavalvonnan ja lentotukikohtien viestiverkkojen aikaansaamisessa ja ylläpitämisessä, Paavilainen ( 1965 - 1965 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=3738130.KA Wed, 18 Oct 2017 09:10:04 GMT Sotakorkeakoulun diplomityökokoelma, Sotakorkeakoulun diplomityöt, Viestijoukkojen ja siviiliviestiorganisaatioiden osuus, tehtävät ja yhteistoiminta ilmavoimien kanssa ilmavalvonnan ja lentotukikohtien viestiverkkojen aikaansaamisessa ja ylläpitämisessä, Paavilainen Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983793.KA Tue, 17 Oct 2017 10:10:04 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983792.KA Tue, 17 Oct 2017 10:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983529.KA Tue, 17 Oct 2017 10:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983521.KA Tue, 17 Oct 2017 10:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983520.KA Tue, 17 Oct 2017 10:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983519.KA Tue, 17 Oct 2017 10:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983518.KA Tue, 17 Oct 2017 10:10:04 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983517.KA Tue, 17 Oct 2017 10:10:04 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983515.KA Tue, 17 Oct 2017 10:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983513.KA Tue, 17 Oct 2017 10:10:02 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983509.KA Tue, 17 Oct 2017 10:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983506.KA Tue, 17 Oct 2017 04:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983507.KA Tue, 17 Oct 2017 04:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983799.KA Tue, 17 Oct 2017 04:10:02 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983505.KA Tue, 17 Oct 2017 04:10:02 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983796.KA Tue, 17 Oct 2017 04:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983798.KA Tue, 17 Oct 2017 04:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983804.KA Tue, 17 Oct 2017 03:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983795.KA Tue, 17 Oct 2017 03:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983800.KA Tue, 17 Oct 2017 03:10:02 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983802.KA Tue, 17 Oct 2017 03:10:02 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Valtiorikosoikeuksien aktit ( 1918 - 1918 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=2131329.KA Mon, 16 Oct 2017 09:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Valtiorikosoikeuksien aktit, Valtiorikosoikeuksien aktit Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983809.KA Mon, 16 Oct 2017 03:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983817.KA Mon, 16 Oct 2017 12:10:04 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983805.KA Mon, 16 Oct 2017 12:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983790.KA Mon, 16 Oct 2017 12:10:04 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983807.KA Mon, 16 Oct 2017 11:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983787.KA Mon, 16 Oct 2017 10:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983806.KA Mon, 16 Oct 2017 10:10:02 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983788.KA Mon, 16 Oct 2017 10:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Valtiorikosylioikeuden akti ( 1918 - 1918 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1410479.KA Mon, 16 Oct 2017 10:10:02 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Valtiorikosylioikeuden aktit, Valtiorikosylioikeuden akti Valtiorikosylioikeuden akti ( 1918 - 1918 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1035766.KA Mon, 16 Oct 2017 10:10:02 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Valtiorikosylioikeuden aktit, Valtiorikosylioikeuden akti Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983808.KA Mon, 16 Oct 2017 10:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983818.KA Mon, 16 Oct 2017 10:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983819.KA Mon, 16 Oct 2017 10:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983821.KA Mon, 16 Oct 2017 10:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983823.KA Mon, 16 Oct 2017 10:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983826.KA Mon, 16 Oct 2017 10:10:02 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983811.KA Mon, 16 Oct 2017 10:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983815.KA Mon, 16 Oct 2017 10:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983813.KA Mon, 16 Oct 2017 10:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot Tuomittuja koskevat luettelot ( 1918 - 1920 ) http://digi.narc.fi/digi/hae_ay.ka?ay=1983812.KA Mon, 16 Oct 2017 10:10:03 GMT Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto, Tuomittuja koskevat luettelot, Tuomittuja koskevat luettelot