fi
Eura
Vuodet: 1620 - 1639
Tunniste:
Arkisto: Asutuksen yleisluettelo
Sarja: Asutuksen yleisluettelot
 
Aufvais7
Eurakoski46
Haroila43
Haroila52
Haroila58
Haveri13
Haveri53
Hongilax5
Kauchtua14
Kauchtua52
Kauchtua58
Kiukais45
Komois3
Kyrkieby27
Köylijoki41
Köylipolvi41
Laukoila50
Laihia42
Lellais1
Löytty4
Mannila8
Mestilä12
Mäkelä49
Narjoki30
Nuoranta19
Panelia35
Rahvoila51
Sorckis22
Sorckis53
Soupas29
Turajärvi33
Vahe18
Vanis32
 
Näytä kaikki tähän arkistoyksikköön kuuluvat jaksot