fi
 
FAQ - Usein kysytyt kysymykset

UKK

Miksi osa aineistoista on käyttö- tai näyttörajoitettua?
Käyttö- ja näyttörajoitus perustuu aina lainsäädäntöön. Digitaaliarkiston etusivulla on lueteltu käyttö- ja näyttörajoitut digitoidut aineistot. Lisätietoja rajoituksista saat seuraavista paikoista: Portti, Arkistolaitoksen internet-sivut, Digitaaliarkiston ohjeet. Käyttö- ja näyttörajoitus kohdistuu aina kokonaiseen arkistoyksikköön, joka on asiakirjojen tarkin kuvailutaso.

Missä järjestyksessä arkistolaitos lisää aineistoa digitaaliarkistoon?
Arkistolaitos digitoi aineistoja arkistolaitoksen mikrokuvaus- ja digitointiohjelman mukaisesti. Digitointiohjelmaa on mahdollista tiedustella arkistolaitoksen toimipisteistä.

Miksi en voi katsella tiettyjä digitoituja aineistoja? Digitaaliarkisto ilmoittaa että aineisto ei ole vapaasti käytettävissä.
Digitaaliarkistoon sisältyvistä aineistoista valtaosa on vapaasti käytettävissä internetissä. Yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön (henkilötietolaki 523/1999) perusteella henkilötietoja sisältävistä aineistoista kuitenkin vain ne, jotka ovat vähintään 125 vuotta vanhempia, voidaan asettaa käyttöön internetissä. Sellaisia digitaaliarkistoon sisältyviä aineistoja, joita ei ole mahdollista käyttää internetin kautta, voidaan kuitenkin käyttää arkistolaitoksen eli Kansallisarkiston ja maakunta-arkistojen tutkijatiloihin sijoitetuilta päätteiltä.

Lisätietoja käyttölupaprosessista: http://www.arkisto.fi/fi/aineistot/lomakkeet/

Miksi jostain arkistoyksiköstä puuttuu jaksoja?
Mikäli asiakirjan sivu on tyhjä tai se ei sisällä mitään tietoa, asiakirja jätetään digitoimatta.

Mistä saan tiedän, milloin digitaaliarkistoa on päivitetty?
Digitaaliarkistoon lisätään päivittäin keskimäärin 2000 digitoitua asiakirjaa.
Viikon sisällä lisätyt digitoidut asiakirjat löytyvät tästä linkistä.
Päivitystiedot on saatavana myös RSS syötteenä / Live-kirjanmerkkinä. Uusimmat selaimet havaitsevat RSS syötteen automaattisesti liikkuessasi digitaaliarkistossa (katso lisää selainohjelmasi ohjeista).

Voinko tallentaa digitaaliarkistosta aineistoja omalle koneelleni?
Käyttäessäsi arkistolaitoksen digitaaliarkistossa olevia asiakirjoja internetin kautta, voit tallettaa niitä vapaasti koneellesi, koska näihin aineistoihin ei liity henkilötietolainsäädännöstä (523/1999) ja asiakirjojen julkisuuslaista (621/1999) johtuvia käyttörajoituksia. Tämä ei koske niitä digitaaliarkiston aineistoja, joita voidaan käyttää ainoastaan Kansallisarkiston ja maakunta-arkistojen päätteiltä.

Voinko julkaista digitaaliarkistosta tallentamaniani asiakirjoja?
Arkistolaitoksen digitaaliarkistossa oleviin asiakirja-aineistoihin ei liity tekijänoikeuksia koskevia rajoituksia eikä muita käyttörajoituksia (poikkeuksena kuitenkin ne aineistot, joita voidaan käyttää vain Kansallisarkiston ja maakunta-arkistojen päätteiltä). Tämän vuoksi niitä voidaan julkaista sekä paperijulkaisuina että sähköisinä julkaisuina. Julkaistaessa näitä aineistoja on ehdottomasti ilmoitettava seuraavat tiedot: laitos, jossa alkuperäisiä asiakirjoja säilytetään (Suomen Kansallisarkisto, ao. maakunta-arkisto); arkisto/kokoelma (esim. Maanmittaushallituksen kartat kruununmaaluettelot-arkisto); arkiston/kokoelman yksikkö (esim. Hämen läänin maakirja 1875-1875, (50)).

Miksi osa aineistoista on harmaasävyisiä?
Värilliset kuvatiedostot ovat huomattavasti suurempia kuin harmaasävytiedostot. Mikäli asiakirjan värit eivät ole tutkimuksellisesti merkittäviä, asiakirja digitoidaan harmaasävyisenä.

 

 

 

 

 

 

 

 

-