fi
 
FAQ - Usein kysytyt kysymykset

UKK - Usein kysytyt kysymykset

Miksi osa aineistoista on käyttö- tai näyttörajoitettua?
Käyttö- ja näyttörajoitus perustuu aina lainsäädäntöön. Digitaaliarkiston etusivulla on lueteltu käyttö- ja näyttörajoitut digitoidut aineistot. Lisätietoja rajoituksista saat seuraavista paikoista: Arkistojen portti, Kansallisarkiston internet-sivut, Digitaaliarkiston ohjeet. Käyttö- ja näyttörajoitus kohdistuu aina kokonaiseen arkistoyksikköön, joka on asiakirjojen tarkin kuvailutaso.

Miksi en voi katsella tiettyjä digitoituja aineistoja? Digitaaliarkisto ilmoittaa että aineisto ei ole vapaasti käytettävissä.

Digitaaliarkistoon sisältyvistä aineistoista valtaosa on vapaasti käytettävissä internetissä. Yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön (henkilötietolaki 523/1999) perusteella henkilötietoja sisältävistä aineistoista kuitenkin vain ne, jotka ovat vähintään 100 vuotta vanhempia, voidaan asettaa käyttöön internetissä. Sellaisia digitaaliarkistoon sisältyviä aineistoja, joita ei ole mahdollista käyttää internetin kautta, voidaan kuitenkin käyttää Kansallisarkiston eli Kansallisarkiston tutkijatiloihin sijoitetuilta päätteiltä.

Voinko tallentaa digitaaliarkistosta aineistoja omalle koneelleni?
Käyttäessäsi Kansallisarkiston Digitaaliarkistossa olevia asiakirjoja internetin kautta, voit tallettaa niitä vapaasti koneellesi, koska näihin aineistoihin ei liity lainsäädännöstä johtuvia käyttörajoituksia. Tämä ei koske niitä Digitaaliarkiston aineistoja, joita voidaan käyttää ainoastaan Kansallisarkiston päätteiltä.

Voinko julkaista Digitaaliarkistosta tallentamaniani asiakirjoja?
Kansallisarkiston Digitaaliarkistossa oleviin asiakirja-aineistoihin ei liity tekijänoikeuksia koskevia rajoituksia eikä muita käyttörajoituksia (poikkeuksena kuitenkin ne aineistot, joita voidaan käyttää vain Kansallisarkiston päätteiltä). Tämän vuoksi niitä voidaan julkaista sekä paperijulkaisuina että sähköisinä julkaisuina. Julkaistaessa näitä aineistoja on ehdottomasti ilmoitettava seuraavat tiedot: laitos, jossa alkuperäisiä asiakirjoja säilytetään (Suomen Kansallisarkisto, ao. maakunta-arkisto); arkisto/kokoelma (esim. Maanmittaushallituksen kartat kruununmaaluettelot-arkisto); arkiston/kokoelman yksikkö (esim. Hämen läänin maakirja 1875-1875, (50)).

Miksi osa aineistoista on harmaasävyisiä?
Värilliset kuvatiedostot ovat huomattavasti suurempia kuin harmaasävytiedostot. Mikäli asiakirjan värit eivät ole tutkimuksellisesti merkittäviä, asiakirja digitoidaan harmaasävyisenä.

 

 

 

 

 

 

 

 

-