se

Välkommen till arkivverkets Digitalarkiv!

Digitalarkivet är arkivverkets lagrings- och visningssystem för digitaliserade dokument. Digitaliseringen av arkivverkets material omfattade cirka 3,7 miljoner filer år 2009 med hjälp av ett separat anslag från Undervisningsministeriet. År 2010 digitaliserades cirka 5,5 miljoner filer inom ramen för digitaliseringsprojektet, mest kyrkligt material.

8.12.2014 innehöll Digitala arkivet över 24 000 000 filer av arkivverkets material.

Länkar:

Söktjänst

Astia söktjänst

Användaranvisningar

Dokument som har digitaliserats under veckan

Respons:

Vi ber dig lämna respons om Digitala arkivet i responslådan. Innan du skickar respons ber vi dig ta del av anvisningarna för Digitalarkivet.