se

Välkommen till Riksarkivets Digitalarkiv!

 

Digitalarkivet är Riksarkivets lagrings- och visningssystem för digitaliserade dokument. Digitaliseringen av Riksarkivets material omfattade cirka 3,7 miljoner filer år 2009 med hjälp av ett separat anslag från Undervisningsministeriet. År 2010 digitaliserades cirka 5,5 miljoner filer inom ramen för digitaliseringsprojektet, mest kyrkligt material.

Vi ber användarna av Digitalarkivet beakta, att den andra måndagen i varje månad genomförs servicearbeten i systemet. I samband med det kan avbrott inträffa. Servicearbetena inleds kl. 8 och pågår högst 4 timmar.

 

Länkar:

Söktjänst

Astia söktjänst

Användaranvisningar

 

Respons:

Vi ber dig lämna respons om Digitala arkivet i responslådan. Innan du skickar respons ber vi dig ta del av anvisningarna för Digitalarkivet.